Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Λογοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων: Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών επιστολών, σε μορφή pdf στην πλατφόρμα που μπορείτε να βρείτε εδώ μέχρι και την 30ή Οκτωβρίου 2020.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που περιλαμβάνει τον προτεινόμενο τίτλο διδακτορικής διατριβής, τη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής (Ελληνικά ή Αγγλικά), και τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Προσχέδιο/πρόταση διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που θα περιλαμβάνει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες. Το μέγεθος θα πρέπει να κυμαίνεται στις 2.500 λέξεις.

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

5. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).

6. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων).

7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

8. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α.Ε.Ι. (Α’ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων) σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική. Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό και γνωστοποιείται μόνο στις αρμόδιες επιτροπές του Τμήματος.

9. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.

Απαιτούμενα προσόντα

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

γ) Επιτυχής παρουσίαση της πρότασης διδακτορικής διατριβής σε τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Διάρκεια διδακτορικής διατριβής

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Νικόλ Τσιράκου, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Λογοθεραπείας,

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Mία θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών 
20 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών: Προκήρυξη νέου δωρεάν μεταπτυχιακού

Δείτε ακόμη

Θέσεις καθηγητών σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
Θέσεις καθηγητών σε πέντε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών
Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση