Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού: Στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Αποστολή δικαιολογητικών μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.

Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Τ.Μ.Ο.Δ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 11η (τακτική) συνεδρίασή της στις 10.06.2020 αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (εφόσον υπάρξουν πιστώσεις) εκπαιδευτικού προσωπικού, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Π.Δ. 407/80, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα μαθήματα.

Μαθήματα

– Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων,

– Γεν. Λογιστική – Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων,

– Κοστολόγηση,

– Εργαστήρια Φυσικής και Μετρήσεων.

Δικαιολογητικά

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν ή να αποστείλουν, το αργότερο, μέχρι τις 31.08.2020 (Δευτέρα) στη Γραμματεία του Τμήματος (Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κουντουριώτου 41, 82132, Χίος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας,

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),

3. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικού Έργου (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: TMOD_Akad_Gram@aegean.gr).

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλ. 22710-35412, 35402 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου: Έναρξη έρευνας για τη μετανάστευση

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής: Πρόσληψη Κοιν. Λειτουργών-Ψυχολόγων-Νοσηλευτών-Κοιν. Επιμελητών 

Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Δείτε ακόμη

Δύο νέες θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη επτά θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

1040 ιδιώτες συνεργάτες στην ΕΛΣΤΑT: Απασχόληση έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη εννέα θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση