Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη μίας θέσης ΕΔΙΠ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη μίας θέσης ΕΔΙΠ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 25/06/2021.

Προκήρυξη μίας θέσης ΕΔΙΠ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης:

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και αντικείμενο «Διδακτική Φυσικών Επιστημών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ5023/06-05-2021(ΑΔΑ: 6ΝΩ6469Β7Κ-ΝΘΗ) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1126/14-05-2021 τ.Γ’ .

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 25 Ιουνίου 2021.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους.

2. Φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. (Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής για τους Έλληνες αλλά και τους πολίτες των άλλων κρατών της Ε.Ε., απαιτείται να συνοδεύονται από μετάφραση και πράξη αναγνώρισης ή πιστοποιητικό αναγνώρισης περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

3. Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία τους.

4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους.

5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

7. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας με προσκόμιση σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών, από παθολόγο και ψυχίατρο, κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας που θα προβεί στην τελική πράξη διορισμού και το οποίο θα κατατεθεί από τον υποψήφιο εφόσον θα εκλεγεί.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (υπεύθυνη κ. Ελένη Φωτιάδου, διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Νίκης, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, τηλ. 23850-55100).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης
Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων από την Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
Δείτε ακόμη
Προσλήψεις Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ)
Προκήρυξη εννέα θέσεων καθηγητών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Αιτήσεις
Δύο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση