Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ: Οι θέσεις αφορούν σε Τμήματα των Σχολών Θετικών, Οικονομικών και Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

“Με το παρόν, σας κοινοποιούμε:

Τμήμα Φυσικής

την αρ. ΔΦ 10.1/141Ο5/16-9-2020 (ΦΕΚ 1532/τ. Γ΄/30-9-2020) προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τµήµατος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο

  • «Μαθηµατική Ανάπτυξη – Προσοµοίωση Ηλεκτροµηχανολογικών Συστηµάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Κίνησης».

την αρ. ΔΦ 10.1/12803/26-8-2020 (ΦΕΚ 14ΟΟ/τ. Γ’/14-9-2020) προκήρυξη δύο (2) θέσεων µέλους ΔΕΠ του Τµήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικά αντικείµενα:

  • α) «Στατιστική Φυσική Κραµάτων, Ηµιαγωγών και Πολυπλοκότητα Κοινωνικών και Οικονοµικών Συστηµάτων»,
  • β) «Χαστικά Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα και Νανοδιατάξεις».

Τμήμα Χημείας

την αρ. ΔΦ 10.1/12806/26-8-2020 (ΦΕΚ 1381|τ.Γ΄/9-9-2020) προκήρυξη μίας (1) θέσης µέλους ΔΕΠ του Τµήματος Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείμενο

  • «Ποιοτικός έλεγχος, πιστοποίηση και ανάπτυξη της Χημείας και βιοµηχανίας τροφίµων στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον».

την αρ. ΔΦ 10.1/128Ο5/26-8-2020 (ΦΕΚ 1408/τ. Γ΄/14-9-2020) προκήρυξη µίας (1) θέσης µέλους ΔΕΠ του Τµήµατος Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείμενο

  • «Ανόργανη Χηµεία µε έμφαση στις ενώσεις συναρμογής» και την ανακοίνωση αυτών και παρακαλού µε για τις δικές σας ενέργειες.

Τµήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

την αρ. ΔΦ 10.1/12813/26-8-2020 (ΦΕΚ 1381/τ.Γ΄/9-9-2020) προκήρυξη μίας (1) θέσης µέλους ΔΕΠ του Τµήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείµενο

  • «Εκπαιδευτική τεχνολογία και προγραµματισµός εφαρμογών Διαδικτύου».

Τμήμα Πληροφορικής

την αρ. ΔΦ 10.1/128Ο9/26-8-2020 (ΦΕΚ 1381/τ.Γ’/9-9-2020) προκήρυξη µίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τµήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείμενο

  • «Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Βάσεις Δεδομένων».

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας

την αρ. ΔΦ 10.1/1281Ο/26-8-2020 (ΦΕΚ 1408/τ. Γ’/14-9-2020) προκήρυξη μίας (1) θέσης µέλους ΔΕΠ του Τμήµατος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο

  • «Τεχνολογίες Οινοποίησης».
Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12 Δεκεμβρίου 2020 (Σάββατο).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα ΦΕΚ προκήρυξης”.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Θέσεις καθηγητών σε οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 

Τρεις θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση