Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 20 Ιουλίου 2021.

Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ΔΕΠ Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (τηλ. 2831077211)

1. Αριθμός προκήρυξης: οικ/4379/18-3-2021, ΦΕΚ 980/23-4-2021, τ. Γ’,

ΑΔΑ: 64Σ8469Β7Γ-ΓΗ4, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP21685

Τομέας Φιλοσοφίας

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Πολιτισμού».

2. Αριθμός προκήρυξης: οικ/4378/18-3-2021, ΦΕΚ 980/23-4-2021, τ. Γ’,

ΑΔΑ: 6ΘΥΒ469Β7Γ-ΝΜ0, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP21690

Τομέας Φιλοσοφίας

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Φιλοσοφία, Ελληνιστική Φιλοσοφία».

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (τηλ. 28310 77634, 77595)

Τομέας Θετικών Επιστημών

Αριθμός προκήρυξης: εξ/841/18-3-2021, ΦΕΚ 980/23-4-2021, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΨΙ39469Β7Γ-Ε32 κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 21696

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Θετικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (28310-77406, 77430)

Αριθμός προκήρυξης.: Εξ. 1160/181/18-3-2021, ΦΕΚ 1000/28-4-2021, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΛΣΧ469Β7Γ-Η2Ι κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 21683 (Αναπληρωτή), APP21684 (Επίκουρου)

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά».

Τμήμα Κοινωνιολογίας (τηλ. 28310 77468)

1. Αριθμός προκήρυξης: Εξ/3632/405/18-3-2021, ΦΕΚ 996/27-4-2021, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΥΣΝ469Β7Γ-7ΟΧ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 21679

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστική Κοινωνιολογία, Κοινωνικές Ανισότητες και Αποκλεισμοί».

2. Αριθμός προκήρυξης: Εξ/ 3630/404/18-3-2021, ΦΕΚ 996/27-4-2021, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 9Γ1Ν469Β7Γ-Σ4Θ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 21681

Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστεακή Ανθρωπολογία».

Τμήμα Ψυχολογίας (28310 77577, 77579)

Αριθμός προκήρυξης: εξ/200/20/18-3-2021, ΦΕΚ 980/23-4-2021, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 9ΠΘΠ469Β7Γ-7ΜΚ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 21692

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία της Συμπεριφοράς».

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (28310 77450-77451)

Αριθμός προκήρυξης: εξ/830/275/18-3-2021, ΦΕΚ 980/23-4-2021, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΚ82469Β7Γ-7ΙΩ κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 21693

Μία (1) κενή θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Μεταβολή και Πολιτική Ηγεσία».

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 20 Ιουλίου 2021.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη μία θέσης ΕΔΙΠ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Αιτήσεις
Δύο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση