Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκηρύσσει συνολικά 52 θέσεις καθηγητών για ένα μεγάλο εύρος σχολών, όπως Ιατρικής, Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής, Νομικής, Θετικών Επιστημών κ.ά.

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών

Δείτε αναλυτικά τις σχολές και τις θέσεις καθηγητών ανάλογα με το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκαν.

ΦEK 2203/20-11-2019

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών  ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2203/20-11-2019 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

(Σοφοκλέους 1, Τ.Κ. 10559 ,Αθήνα, τηλ.:210 3689408)

Τομέας: Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

– Αριθ. Προκήρυξης 1920000417/5-9-19/2-9-2019 (ΑΔΑ:  6Χ8Γ46ΨΖ2Ν-ΣΦ9)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία και Φιλοσοφία της Γλώσσας»

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου,  τηλ.:210 7277970, 210 7277956)

Τομέας: Ιστορίας

– Αριθ. Προκήρυξης 1819037228/3-7-19/6-6-2019 (ΑΔΑ:  7ΧΠΚ46ΨΖ2Ν-Φ15 )

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Νέου Ελληνισμού με έμφαση στην Ιστορία της Βενετοκρατίας»
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

(κατατμηθέν από 1-9-19 σύμφωνα με το άρθ. 16 παρ. 1 Ν. 4589/19  σε Τμήμα Φιλοσοφίας και σε Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου,  τηλ.:210 7277961)

Τομέας: Παιδαγωγικής

– Αριθ. Προκήρυξης 1819038638/12-7-19/3-6-2019 (ΑΔΑ:  Ψ9ΒΠ46ΨΖ2Ν-ΨΧΥ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Θετικών Επιστημών»

Η διαδικασία πλήρωσης της θέσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου της θέσης με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω Τμήματος (άρθ. 16 παρ. 9 Ν.4589/10 –Π.Π. 1312/7-8-19, ΦΕΚ3345/29-8-19 τ. Β΄)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή

(Μ. Ασίας 75, Γουδί  Τ.Κ. 11527, τηλ.:210 462003, 210 7462052)

Τομέας: Παθολογίας

– Αριθ. Προκήρυξης 1819042080/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΒΓ46ΨΖ2Ν-Ν3Ξ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042081/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΖΛ46ΨΖ2Ν-Τ18)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Νεφρολογία»

– Αριθ. Προκήρυξης 1819042075/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΟΞ46ΨΖ2Ν-01Ο)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία»

Τομέας: Κλινικοεργαστηριακός

– Αριθ. Προκήρυξης 1819042082/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΞΝ46ΨΖ2Ν-0ΡΖ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27-01-2020

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών

ΦEK 2195/20-11-2019

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2195/20-11-2019 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  επτά (7) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή

(Μ. Ασίας 75, Γουδί  Τ.Κ. 11527, τηλ.:210 462003, 210 7462052)

Τομέας: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042088/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΘΙ46ΨΖ2Ν-ΔΧΛ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Επιδημιολογία»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042089/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΨ546ΨΖ2Ν-ΠΗ2)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου»

Τομέας: Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042092/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΥΚ46ΨΖ2Ν-ΠΗΩ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία»

Τομέας: Παθολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042079/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΥΧ46ΨΖ2Ν-ΚΒ5)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία-Εντατική Θεραπεία»

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4947)

Τομέας: Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819040838/31-7-19/25-7-2019 (ΑΔΑ:  Ω5ΠΟ46ΨΖ2Ν-ΨΘ3)

 • Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή   με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία-Οργανοκατάλυση»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819040836/31-7-19/25-7-2019 (ΑΔΑ: 6Υ31 46ΨΖ2Ν-ΦΙ8)

 • Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή   με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία-Σύνθεση και Μελέτη Βιοδραστικών Ενώσεων»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819040839/31-7-19/25-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ22 46ΨΖ2Ν-01Μ)

 • Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή   με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27-01-2020.

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών

ΦEK 2205/20-11-2019

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2205/20-11-2019 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  επτά (7) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή

(Μ. Ασίας 75, Γουδί  Τ.Κ. 11527, τηλ.:210 462003, 210 7462052)

Τομέας: Υγείας Μητέρας-Παιδιού

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042103/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΕ7Ω46ΨΖ2Ν-3ΦΜ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1920000709/10-9-19 /30-8-2019 (ΑΔΑ: Ω60Σ46ΨΖ2Ν-ΡΝΔ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία-Εμβρυομητρική και Περιγεννητική Ιατρική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042095/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 78Χ946ΨΖ2Ν-ΨΜ9)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική»

Τομέας: Παθολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042076/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΤΣ46ΨΖ2Ν-0ΥΠ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Λοιμώξεις»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042071/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΔΜ46ΨΖ2Ν-ΙΨΠ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία»

Τομέας: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 1819042090/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΜΞ46ΨΖ2Ν-ΞΧΞ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοψυχιατρική»

Τομέας: Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1920000706/10-9-19 /4-9-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΞΨ46ΨΖ2Ν-841)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27-01-2020.

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών

ΦEK 2194/20.11.2019

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2194/20.11.2019 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

(Σοφοκλέους 1,  10559,  Αθήνα,  τηλ. 210-3689408)

Τομέας: Πολιτισμού, Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

-Αριθ.Προκήρυξης:  1920000416/5-9-2019/2-9-2019 (ΑΔΑ: 6Ω5Χ46ΨΖ2Ν-86Σ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κινηματογράφος, Ντοκιμαντέρ: Θεωρία και Πράξη»

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλολογίας

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277960, 2107277950)

Τομέας: Κλασικής Φιλολογίας

-Αριθ.Προκήρυξης: 1920003191/27-9-2019/25-9-2019 (ΑΔΑ:Ω6Κ246ΨΖ2Ν-Τ6Γ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277970, 210-7277956)

Τομέας: Ιστορίας

-Αριθ. Προκήρυξης:1819037227/3-7-2019/6-6-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΦ946ΨΖ2Ν-Φ5Β)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων της Δύσεως με έμφαση στη Μεσαιωνική Περίοδο»
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

(κατατμηθέν από 1-9-2019 σύμφωνα με το αρθ.16 παρ.1 Ν. 4589/19 σε Τμήμα Φιλοσοφίας και σε Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277961)

Τομέας: Παιδαγωγικής

-Αριθ.Προκήρυξης: 1920002679/25-9-2019/30-8-2019(ΑΔΑ:ΩΧ6Α46ΨΖ2Ν-ΤΞΝ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της εκπαίδευσης και αναλυτικά προγράμματα»

Η διαδικασία πλήρωσης της θέσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου της θέσης με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω Τμήματος (άρθ.16 παρ.9 Ν.4589/19 – Π.Π:1312/7-8-2019 ΦΕΚ 3345/29-8-2019 τ.Β΄)

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου,  τηλ. 210-7274279)

Τομέας: Γεωφυσικής-Γεωθερμίας

-Αριθ.Προκήρυξης:  1920000805/11-9-2019/9-9-2019 (ΑΔΑ: Ω1Ι846ΨΖ2Ν-1ΩΒ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωφυσική»

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462002, 210-7462040)

Τομέας Παθολογίας

Αριθ.Προκήρυξης: 1819042077/9-8-2019/8-8-2019 (ΑΔΑ:6ΥΨΦ46ΨΖ2Ν-2ΟΝ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία –  Αιματολογία»

Αριθ.Προκήρυξης: 1819042073/9-8-2019/8-8-2019 (ΑΔΑ: 6Σ4Ε46ΨΖ2Ν-ΗΘΓ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία – Λοιμώξεις»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  27-01- 2020.

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών

ΦEK 2213/22-11-2019

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2213/22-11-2019 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή

(Μ. Ασίας 75, Γουδί  Τ.Κ. 11527, τηλ.:210 462003, 210 7462052)

Τομέας: Παθολογίας

Αριθ. Προκήρυξης 1920007038/30-10-19 /17-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΕ946ΨΖ2Ν-ΙΚ4)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Βιοϊατρική Τεχνολογία»

Αριθ. Προκήρυξης 1920006283/22-10-19 /17-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΠ446ΨΖ2Ν-ΠΦ5)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική-Επιδημιολογία-Προληπτική Ιατρική»

Αριθ. Προκήρυξης 1920007053/30-10-19 /17-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΥ46ΨΖ2Ν-ΡΦΑ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη  βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 28-01-2020.

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών

ΦEK 2217/26-11-2019

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2217/26-11-2019 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή

(Μ. Ασίας 75, Γουδί  Τ.Κ. 11527, τηλ.:210 462003, 210 7462044)

Τομέας: Παθολογίας

Αριθ. Προκήρυξης 1920007035/30-10-19 /17-10-2019 (ΑΔΑ: 63Ζ946ΨΖ2Ν-ΦΥΤ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία-Μοριακή Καρδιολογία»

Αριθ. Προκήρυξης 1920007037/30-10-19 /17-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΡΚ46ΨΖ2Ν-0ΧΚ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»

Αριθ. Προκήρυξης 1920007040/30-10-19 /17-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΑΡ46ΨΖ2Ν-0ΙΟ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Μεταβολικά Νοσήματα»

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών

Αριθ. Προκήρυξης 1920007482/1-11-19 /17-10-2019 (ΑΔΑ: Ω71Η46ΨΖ2Ν-ΩΩ8)

 • Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Ανατομική-Κλινική και λειτουργική ανατομία»

Τομέας: Χειρουργικής

Αριθ. Προκήρυξης 1920007058/30-10-19 /17-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΠ546ΨΖ2Ν-058)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική»

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

(Ναυαρίνου 13α, Τ.Κ. 10680, Αθήνα,  τηλ.:2103688063)

Αριθ. Προκήρυξης 1920005077/14-10-19/3-10-2019 (ΑΔΑ:  6ΣΘΘ46ΨΖ2Ν-Ρ7Ζ )

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική εκπαίδευση»
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

(Ναυαρίνου 13α, Νέο Χημείο Τ.Κ. 10680, Αθήνα,  τηλ.:2103688022)

Αριθ. Προκήρυξης 1920005074/14-10-19/7-10-2019 (ΑΔΑ:  6ΞΙ046ΨΖ2Ν-ΟΩ5 )

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γεωγραφίας»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30-01-2020.

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών

ΦEK 2204/20-11-2019

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2204/20-11-2019 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

Νομική Σχολή

Τμήμα Νομικής

(Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 10672, Αθήνα,  τηλ.:210 3688661)

Τομέας: Α΄ Ίδιωτικού Δικαίου

Αριθ. Προκήρυξης 1819039212/18-7-19/9-7-2019 (ΑΔΑ:  6ΕΖΙ46ΨΖ2Ν-ΑΟΗ   )

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο»

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

(Θεμιστοκλέους  6, Τ.Κ. 10678 ,Αθήνα, τηλ.:210 3688949)

Τομέας: Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

Αριθ. Προκήρυξης 1819040694/29-7-19/15-7-2019 (ΑΔΑ:  6ΘΕΘ46ΨΖ2Ν-Ζ20)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη  βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη»

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικής

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 6754)

Τομέας: Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

Αριθ. Προκήρυξης 1819040695/29-7-19/12-7-2019 (ΑΔΑ:  6ΦΧΖ46ΨΖ2Ν-ΣΟΑ   )

 • Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική»

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή

(Μ. Ασίας 75, Γουδί  Τ.Κ. 11527, τηλ.:210 462003, 210 746 2044)

Τομέας: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

Αριθ. Προκήρυξης 1819042087/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 7Μ4Α46ΨΖ2Ν-Φ75)

 • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία -Νευροανοσολογία»

Τομέας: Παθολογίας

Αριθ. Προκήρυξης 1819042078/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 6Ξ9Θ46ΨΖ2Ν-Β9Ξ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γαστρεντερολογία»

Αριθ. Προκήρυξης 1819042068/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 652Θ46ΨΖ2Ν-Τ3Η)

 • Μία (1) θέση καθηγητή  στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Θεραπεία-Παθολογία»

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

(Ναυαρίνου 13α, Τ.Κ. 10680, Αθήνα,  τηλ.:210 368 8063)

Αριθ. Προκήρυξης 1819038634/12-7-19/4-7-2019 (ΑΔΑ:  ΩΓΥΥ46ΨΖ2Ν-Λ14)

 • Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική: Προγράμματα και Διδακτική Μεθοδολογία»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30-01-2020.

Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών

ΦEK 2218/27-11-2019

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2218/27-11-2019  (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  επτά (7) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας

Ιατρική Σχολή

(Μ. Ασίας 75, Γουδή  Τ.Κ. 11527, τηλ.:210 462003, 210 7462052)

Τομέας: Κλινικοεργαστηριακός

Αριθ. Προκήρυξης 1819042083/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: Ψ99646ΨΖ2Ν-ΓΒ1)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία-Ιατρική των Μεταγγίσεων».

Αριθ. Προκήρυξης 1819042104/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΟ46ΨΖ2Ν-6ΤΣ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιολογία»

Τομέας: Υγείας Μητέρας-Παιδιού

Αριθ. Προκήρυξης 1819042096/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 6Υ7Χ46ΨΖ2Ν-ΙΓΟ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία-Εμβρυομητρική και Περιγεννητική Ιατρική»

Αριθ. Προκήρυξης 1819042102/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 60ΙΙ46ΨΖ2Ν-Κ8Ψ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική-Γυναικολογία»

Τομέας: Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

Αριθ. Προκήρυξης 1819042086/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΚ346ΨΖ2Ν-238)

 • Μία (1) θέση καθηγητή  στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική-Ψυχοθεραπεία»

Τομέας: Παθολογίας

Αριθ. Προκήρυξης 1819042072/9-8-19 /8-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΞΠ46ΨΖ2Ν-ΓΕΠ)

 • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία»

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Φυσικής

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 6754)

Τομέας: Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής

Αριθ. Προκήρυξης 1819040696/29-7-19/12-7-2019 (ΑΔΑ:  ΩΓ8Λ46ΨΖ2Ν-ΔΟΩ   )

 • Μία (1) θέση καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Αστροφυσική»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 -01–2020.

Δικαιολογητικά και περαιτέρω πληροφορίες

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση «ΑΠΕΛΛΑ» αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο αντίστοιχο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

_____________

Δείτε ακόμη

Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών 

Πρόσληψη διδασκόντων σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προκήρυξη εκπαιδευτικών: Προσλήψεις για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση