Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη πέντε θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη πέντε θέσεων καθηγητών: Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις θέσεις είναι στις 23 Μαΐου 2021.

Προκήρυξη πέντε θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Χημείας, 2) Επιστήμης των Υλικών, 3) Φαρμακευτικής, 4) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 5) Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας

Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 599/16-3-2021 τ. Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας 16-3-2021)

ΑΔΑ: ΨΓ0Ψ469Β7Θ-Λ6Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20589

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών σε βιομοριακά συστήματα και νανοϋλικά τεχνολογικού ενδιαφέροντος».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 587/12-3-2021 τ. Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας 12-3-2021)

ΑΔΑ: ΩΥ5Κ469Β7Θ-ΩΘ8 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20592

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Φαρμακευτικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στη μελέτη υποδοχέων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 599/16-3-2021 τ. Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας 16-3-2021)

ΑΔΑ: ΨΞ6Δ469Β7Θ-ΛΕ0 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20594

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γραμματισμός και Διδακτικές Πρακτικές στην Πρώτη Σχολική Ηλικία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 587/12-3-2021 τ. Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας 12-3-2021)

ΑΔΑ: Ω1ΑΛ469Β7Θ-4ΧΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20598

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Εκτροφής και Διακίνησης Οστρακοειδών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 587/12-3-2021 τ. Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας 12-3-2021)

ΑΔΑ: 6Ι81469Β7Θ-ΧΩΞ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 20602

Προθεσμία

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 23 Μαΐου 2021.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Περαιτέρω πληροφορίες
  • Τμήμα Χημείας: e-mail: Secretary@chemistry.upatra.gr – τηλ.: 2610- 996012/ 997101/ 996009
  • Τμήμα Επιστήμης των Υλικών: e-mail: mscisecr@upatras.gr – τηλ.: 2610 996301/ 996333/ 969344
  • Τμήμα Φαρμακευτικής: e-mail: pharminf@upatras.gr – τηλ.: 2610-962300/962310/962320/962330
  • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία: e-mail: graecedu@upatras.gr – τηλ.: 2610 969306/ 969307/ 969308/ 969309/ 969310/ 999828
  • Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών: e-mail: asfasecr@upatras.gr – τηλ.: 2631058253

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Θέσεις άμισθων υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στην Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων με 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές: Από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση