Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών: Για τα Τμήματα Νομικής, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου.

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 898/16-6-2020 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:

Νομική Σχολή
Τμήμα Νομικής

Τομέας: Β’ Ιδιωτικού Δικαίου

Αριθ. Προκήρυξης 1920024530/3-4-20/11-3-20 (ΑΔΑ: 9ΠΖ246ΨΖ2Ν-ΤΑ5)

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία».

Αριθ.Προκήρυξης 1920024531/3-4-20/11-3-20 (ΑΔΑ: 99ΘΘ46ΨΖ2Ν-4ΧΧ)

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο».

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Αριθ. Προκήρυξης: 1920024595/6-4-20/1-4-20 (ΑΔΑ: 640Ι46ΨΖ2Ν-0ΑΤ)

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Θεσμοί: Νομική και Πολιτική Διάσταση».

Φιλοσοφική Σχολή
Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθ. Προκήρυξης 1920024517/3-4-20/27-3-20 (ΑΔΑ:ΨΗΘ846ΨΖ2Ν-ΘΚ8)

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας».

Προθεσμία

H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Δείτε επίσης

Μία κενή θέση ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 
Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου: Πρόσληψη διδασκόντων 
Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ: Πρόσκληση σε νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους
Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Δείτε ακόμη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΠΘ για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας»
Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας: Από το ΠΑΔΑ
Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας: Διαδικασία και κριτήρια-προσόντα και μοριοδότηση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση