Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ΟΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021.

Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως την 1η Νοεμβρίου 2021 (Δευτέρα).

Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Που απευθύνεται

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε προτεινόμενα πεδία έρευνας, όπως εμφανίζονται παρακάτω.

Ερευνητικά πεδία

1. Αλλαγές στον Εργασιακό Χώρο

2. Ανάλυση και Σχεδιασμός Δικτύων Εφοδιασμού

3. Αρχιτεκτονική των Επιλογών και Συμπεριφορά Καταναλωτή

4. Βιομηχανικό (Β2Β) Μάρκετινγκ

5. Διαφήμιση και Επικοινωνία

6. Διεθνές Μάρκετινγκ

7. Διοίκηση Ποικιλίας στον Κλάδο του Λιανικού Εμπορίου

8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Πράσινο Μάρκετινγκ

9. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη (μετα) Covid Εποχή

10. Εταιρική Υπευθυνότητα με Έμφαση σε Θέματα Φύλου

11. Επιχειρησιακή Αναλυτική και Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

12. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

13. Επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο

14. Θέματα Φύλου σε Οργανισμούς Έντασης Γνώσης

15. Καταγραφή, Μέτρηση και Διαχείριση Εμπειρίας Πελάτη

16. Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

17. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

18. Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά

19. Οργανωσιακή Σιωπή

20. Πολυ‐καναλικό Μάρκετινγκ

21. Συμπεριφορά Καταναλωτή στα Ψηφιακά Μέσα και Ενέργειες Μάρκετινγκ, αποτελεσματικότητα των μέσων και ενεργειών αυτών

22. Συλλογή, Ανάλυση και Χρήση Δεδομένων από τον Παγκόσμιο Ιστό

23. Σχεδίαση Διαδικτυακών Ιστοχώρων και Εμπειρία Χρήστη

24. Τιμολόγηση

25. Φύλο και Διαθεματικότητα

26. Φύλο και Ηγεσία

27. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

28. Ψυχική Ανθεκτικότητα και Συμπεριφορά Καταναλωτή

29. Ψυχολογία του Καταναλωτή

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία.

4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Αναλυτική Βαθμολογία.

5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2.

6. Τουλάχιστον δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Οι συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς ελληνικών ή αλλοδαπών ιδρυμάτων θα πρέπει να σχολιάζουν την ακαδημαϊκή ποιότητα του υποψηφίου.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).

8. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, κλπ.

9. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.

10. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

11. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ του/της υποψηφίου/ας.

Αποστολή δικαιολογητικών

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν:

  • α) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση e‐mail eskevi@aueb.gr, και
  • β) εγγράφως, με αποστολή απλού ταχυδρομείου, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.
Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 210 8203 622 ή και στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ 
Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ 
Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Προκήρυξη διδακτορικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση