Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών: Για τα Τμήματα: Πολιτικών Μηχανικών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Θεατρικών Σπουδών, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Φιλολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των παρακάτω Τμημάτων:

1) Πολιτικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή)

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΘΡΠ469Β7Θ-6ΧΕ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18305

2) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)

Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προσχολική Παιδαγωγική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΖΖΗ469Β7Θ-ΑΜΩ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18306

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική έκφραση, ρυθμός και κίνηση στην Προσχολική Αγωγή».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: ΨΨΡ4469Β7Θ-ΠΘ7

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18309

3) Θεατρικών Σπουδών (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία: παράσταση και δράμα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΙΣ7469Β7Θ-ΔΗΚ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18310

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 17/12/2020.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τις ανωτέρω θέσεις.

4) Βιολογίας (Σχολή Θετικών Επιστημών)

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χλωρίδα και Φυτογεωγραφία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΘΖΡ469Β7Θ-10Φ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18287

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία και Οικοφυσιολογία Φυτών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΩΚ3469Β7Θ-ΖΨΒ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18288

5) Ιατρικής (Σχολή Επιστημών Υγείας)

Παθολογικός Τομέας ΙΙ

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: ΩΨ6Ξ469Β7Θ-ΒΣΒ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 18289

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία – Επιληψίες και Διαταραχές της Συνείδησης».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: ΩΩ7Χ469Β7Θ-ΖΜΡ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18290

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία με Εξειδίκευση στη Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική και Νευροανατομία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΤΨ0469Β7Θ-Ε69

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18292

Χειρουργικός Τομέας

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική – Τραυματολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1584/7-10-2020 τ. Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-10-2020)

ΑΔΑ: ΩΘ41469Β7Θ-Τ4Κ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18293

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 16/12/2020.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τις ανωτέρω θέσεις.

6) Βιολογίας (Σχολή Θετικών Επιστημών)

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιοτεχνολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΙΩΞ469Β7Θ-Σ2Χ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18216

7) Ιατρικής (Σχολή Επιστημών Υγείας)

Χειρουργικός Τομέας

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: 6Γ9Ο469Β7Θ-ΦΧΝ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18218

8) Φαρμακευτικής (Σχολή Επιστημών Υγείας)

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Χημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: ΩΩ2Δ469Β7Θ-3Σ9

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18219

9) Φιλολογίας (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄- (ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: ΨΛΩΓ469Β7Θ-ΗΓ7

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18220

10) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο – Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων)

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1553/5-10-2020 τ. Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας 5-10-2020)

ΑΔΑ: 6ΛΖ1469Β7Θ-97Χ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18222

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 13/12/2020.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τις ανωτέρω θέσεις.

Για όλες τις θέσεις, οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Δείτε επίσης

Μία θέση καθηγητή στο Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πατρών 

Θέσεις καθηγητών σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 

Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Θέση καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε ακόμη

284 θέσεις διδασκόντων στα ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων | Η κατανομή 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση