Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών: Για τα τμήματα Μαθηματικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Φαρμακευτικής.

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μαθηματικών, 2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 3) Μηχανικών Περιβάλλοντος και 4) Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρώσιμα Συστήματα στη Μαθηματική Φυσική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 599/7-5-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-5-2020)
ΑΔΑ: ΨΥΨΦ469Β7Θ-ΕΑΛ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16111

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία, Θεωρία και Κριτική της Αρχιτεκτονικής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 599/7-5-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-5-2020)
ΑΔΑ: ΩΚΟΔ469Β7Θ-9Β7, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16125

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προχωρημένες Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Διαχείρισης Αποβλήτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 599/7-5-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-5-2020)
ΑΔΑ: ΩΤ63469Β7Θ-ΟΗ6

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας: ΑΡΡ 16133
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ 16135

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική και Σχεδιασμός Αειφόρων Βιοδιεργασιών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 599/7-5-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-5-2020)
ΑΔΑ: ΨΥΓΟ469Β7Θ-7ΑΡ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ 16119
Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ 16122

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Φαρμακευτικής

– Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία-Μοριακή Βιολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 599/7-5-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 7-5-2020)
ΑΔΑ: 6ΡΡΤ469Β7Θ-8ΨΒ, Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 16138

Προθεσμία

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η Πέμπτη, 16η Ιουλίου 2020.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Περαιτέρω πληροφορίες

Τμήμα Μαθηματικών: e-mail: secr-math@math.upatras.gr, τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: e-mail: archisec@upatras.gr, τηλ.: 2610-969354/969913/ 997553/962891.

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: e-mail: gramdpfp@upatras.gr, τηλ.: 26410-74112/74138/74122.

Τμήμα Φαρμακευτικής: e-mail: pharminf@upatras.gr, τηλ.: 2610-962300/962310/962320/962330.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη εννέα θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Προκήρυξη 9 θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση