Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Αιτήσεις έως Κυριακή 23.08.2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020.

Προκήρυξη θέσεων στα Πρότυπα και Πειραματικά

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), ύστερα από αίτημα των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) ή του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του ΠΣ ή ΠΕΙ.Σ  εφόσον δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2020.

Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής:

α) επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,

β) 5επιστημονικό-συγγραφικό έργο,

γ) καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου,

δ) υπηρεσιακή κατάσταση, διδακτική εμπειρία και καθοδηγητικό έργο, και

ε) γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου.

Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των παραπάνωκριτηρίωνανέρχεται στις 100.

Δεν μοριοδοτείται προσόν, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας

Πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Μετά τη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, το ΕΠ.Ε.Σ.ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των δεκτών υποψηφίων σε συνέντευξη.

Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη ανακοινώνεται στις26Αυγούστου 2020 στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται στις 28 Αυγούστου 2020.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Δείτε την Προκήρυξη για αποσπάσεις στα Πρότυπα και πειραματικά Σχολεία
Κενές θέσεις εκπαιδευτικών, κατά κλάδο και ειδικότητα στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 

Δείτε επίσης

Πρόσκληση αποσπάσεων σε ΣΔΕ: Αιτήσεις από 10.08 έως 21.08.2020
Προκήρυξη Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης: Πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών
Προκήρυξη 6Κ-2020 ΑΣΕΠ: 1.209 θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας | ΦΕΚ
Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού-Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας-Ενταξη στο Μητρώο ΣΔΕ
Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας: Διαδικασία και κριτήρια-προσόντα και μοριοδότηση
Προσωρινοί Πίνακες αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση