Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσεως μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσεως μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών λήγει στις 21 Νοεμβρίου 2021.

Προκήρυξη θέσεως μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους ΔΕΠ:

Α) Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων».

ΦΕΚ 2013/09.09.2021 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΨΕΖΟ469Β7Λ-ΦΦ5 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 23693

Πληροφορίες: κα K. Καραμούζου Τηλ.: 22710 15102, Fax: 22710 35199, email: TMS_Akad_Gram@chios.aegean.gr

Γνωστικό αντικείμενο θέσης

Το γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων», εστιάζει στην επιστημονική και πρακτική εφαρμογή των αρχών και λειτουργιών του σύγχρονου μάνατζμεντ στις τουριστικές επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια σημαντικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο (οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), έχουν διαμορφώσει ένα νέο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται στις επιχειρήσεις -και ιδιαίτερα στις τουριστικές επιχειρήσεις – να προσαρμοστούν, χρησιμοποιώντας βελτιστοποιημένες διαδικασίες, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους υλικούς και άυλους πόρους τους, καθώς και τεχνικές σε στρατηγικό επίπεδο στους τομείς: της διοίκησης της αλλαγής, της οργανωσιακής κουλτούρας, της διαχείρισης της γνώσης, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης καινοτομίας, της χρηματοδότησης και των σχέσεων τους με τα κανάλια διανομής και κρατήσεων (διοίκηση προσφοράς και ζήτησης).

Παράλληλα, το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο εστιάζει και στην καθημερινή λειτουργία και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων σε τομείς, όπως: η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οι επιχειρησιακές λειτουργίες, η διασφάλιση της ποιότητας, η εξυπηρέτηση/εμπειρία των πελατών κ.λπ.

Δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Τα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 21 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών 
Δύο προκηρύξεις για δεκατρείς θέσεις μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Θέση καθηγητή στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση