Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή 2ου Ειδικού Σχολείου Ιωαννίνων | Πρόσκληση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή 2ου Ειδικού Σχολείου Ιωαννίνων: Αιτήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από 24.09.2020 έως και 05-10-2020.

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή στο 2° Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.

Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας ΔΠΕ Ιωαννίνων, θα υποβληθούν μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από 24.09.2020 έως και 05-10-2020.

Αναλυτικά
Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθυντή στο 2° Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

……………………………………………………………………………..

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη θέση Διευθυντή/τριας για το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και καλεί τούς ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, εφόσον πληρούν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή/τριας, να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την επιλογή τους.

Διαδικασία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση.

Με την αίτηση υποψηφιότητας, δηλώνεται η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

  1. Πλήρες Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
  4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
  5. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροψορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
  6. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου
  7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό-επιμορφωτικό έργο, καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
  8. Κάθε δικαιολογητικό που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του/της.
  9. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α 75).
Δείτε την Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθυντή στο 2° Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για θέση Διευθυντή ΕΝΕΕΓΥΛ Αμφισσας: Αιτήσεις από 23.09 έως 02.10.2020
Πρωθυπουργός για σχολεία: Η εμπειρία λέει πως πρέπει να είναι τα τελευταία που θα κλείσουν και όχι τα πρώτα
Τροπολογίες Κεραμέως: Σάββατα οι εκλογές αιρετών-μπορούν και ηλεκτρονικά-118 εκ. για επιπλέον προσλήψεις αναπληρωτών
Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων αιρετών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Εως 02.10.2020 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση