Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα: Αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι τις 22-10-2020 και ώρα 15:00, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος.

Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 68/30-09-2020 συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Ανάπτυξη προχωρημένων διεργασιών επεξεργασίας αποβλήτων υποστηριζόμενες με τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Είναι πτυχιούχοι – διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής Τμημάτων και Σχολών:
­

  • Χημικών Μηχανικών
  • Μηχανικοί Περιβάλλοντος
  • Χημικοί

και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

Β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης.

Γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ., εάν ικανοποιούν μία τουλάχιστον εκ των παρακάτω προϋποθέσεων:

  • Αποφοίτησαν με βαθμό πτυχίου άνω του 7 (επτά) στην κλίμακα του 10 (δέκα).
  • Δημοσίευσαν μία τουλάχιστον εργασία, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να φαίνεται ως πρώτος συγγραφέας, σε έγκριτο διεθνές περιοδικό που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι τις 22-10-2020 και ώρα 15:00, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr).

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο τηλέφωνο 24610-56654 ή στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Λογοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα SYLFF: Χορήγηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτροφιών στις κοινωνικές επιστήμες

Διδακτική-Παιδαγωγική επάρκεια στα Μεταπτυχιακά Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση