Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη τριών θέσεων καθηγητών σε τρία Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη τριών θέσεων καθηγητών σε τρία Τμήματα: Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 19/02/2022.

Προκήρυξη τριών θέσεων καθηγητών σε τρία Τμήματα

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 3081/16.12.2021 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Καθηγητών ως εξής:

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Τομέας «Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου»

Αριθμ. Προκήρυξης 45543/19.10.2021

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Εμβιομηχανικές Κατασκευές και Συστήματα».

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Τομέας «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής»

Αριθμ. Προκήρυξης 45715/19.10.2021

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Βιώσιμος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων».

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
  • Τομέας «Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου»

Αριθμ. Προκήρυξης 45540/19.10.2021

– Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Οικονομία και Εφαρμογές στην Οικονομική Ανάλυση».

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 19η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση ΑΠΕΛΛΑ αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (ΦΕΚ 2657/30.6.2020 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα τηλέφωνα που ακολουθούν:

  • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών: 210 – 772 1347
  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 210 – 772 3333
  • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: 210 – 772 2023
Δείτε επίσης

Θέσεις καθηγητών σε τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 

Τέσσερις θέσεις καθηγητών σε ισάριθμα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Πληροφορικής ΟΠΑ: Προκήρυξη θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου και διδάσκοντα

Προκήρυξη δύο θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Πρόσληψη διδάσκοντα για το μάθημα Γερμανικής Γλώσσας στο Τμήμα ΔΕΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

Προκήρυξη Θέσης–Διευθυντής Εκπαίδευσης: Από το Πανελλήνιο Σωματείο ΑμεΑ Ερμής 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση