Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων: Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα διαρκέσει έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη συνεδρίαση της υπ’ αριθμ 3/21-10-2021 αποφάσισε σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ (ΦΕΚ Β’ 2168/12.6.2018), την προκήρυξη τριών (3) θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με επιβλέπουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου στα παρακάτω θεματικά πεδία:

Θεματικά πεδία
  • Γραμματισμός στις  μικρές ηλικίες.
  • Πρακτικές γραμματισμού σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά πλαίσια.
  • Ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας.
  • Γλωσσική εκπαίδευση παιδιών με μεταναστευτική/προσφυγική εμπειρία.
  • Οπτικός γραμματισμός στις μικρές ηλικίες.
  • Πολυτροπικές αλληλεπιδράσεις σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
  • Αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στη γλωσσική εκπαίδευση.

Σε όλα τα πεδία η έμφαση αφορά  παιδιά μικρών ηλικιών (νηπιαγωγείο, δημοτικό).

Υποβολή αιτήσεων

– Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την 1η Δεκεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

– Η υποβολή των αιτημάτων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω φόρμας υποβολής που μπορείτε να βρείτε εδώ.

– Χρονικό διάστημα συνεντεύξεων την 3η βδομάδα του Μαρτίου 2022 (θα σταλεί σχετική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

– Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εντός των 2 πρώτων εβδομάδων του Απρίλιου 2022 (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

– Έναρξη εκπόνησης διατριβής εαρινό εξάμηνο 2022.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (συμπλήρωση φόρμας / ηλεκτρονική αίτηση).

2. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (βλ. σχετικό οδηγό  υποβολής σε Κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ).

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας (βλ. σχετικό οδηγό).

4. Αντίγραφο Πτυχίου.

5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (συναφές με το πεδίο έρευνας. Όταν ο μεταπτυχιακός τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο Εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύεται με επίσημη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ).

6. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

7. Τεκμηριωμένη άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Γ2), κατά προτίμηση της αγγλικής.

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (ή από επαγγελματικό φορέα πρόσφατης απασχόλησης).

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος για διαδικαστικά θέματα (info@nured.auth.gr 2310995090) ή στην αρμόδια καθηγήτρια (mpapadopoulou@nured.auth.gr 2310991276) για θέματα που αφορούν τα θεματικά πεδία.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Είκοσι θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 
Χορήγηση δύο υποτροφιών σε πτυχιούχους Νομικής για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση