Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκηρύξεις: Απόδειξη ξένης γλώσσας με βεβαίωση Πανεπιστημίου για όσους διαθέτουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ αλλοδαπής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκηρύξεις: Απόδειξη ξένης γλώσσας με βεβαίωση Πανεπιστημίου για όσους διαθέτουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ αλλοδαπής-Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι.

Στις προσφάτως εκδοθείσες Προκηρύξεις ΑΣΕΠ που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), προέκυψε ζήτημα αναφορικά με την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, όπως αναφέρεται στην περίπτωση Η τους Παραρτήματος Γ των Προκηρύξεων.

Συγκεκριμένα

Σύμφωνα με τις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ και όσα αναφέρονται στην περίπτωση Η στο Παράρτημα Γ, ζητείται προς απόδειξη άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, από όσους υποψήφιους διαθέτουν Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, να προσκομίσουν συνοδευτικά και σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές.

Ετσι, όπως φαίνεται,

οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο Πανεπιστήμιο από το οποίο απέκτησαν τους τίτλους σπουδών με το οποίο θα ζητούν να τους χορηγηθεί βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται πως τα μαθήματα για την απόκτηση του τίτλου σπουδών πραγματοποιήθηκαν στη γλώσσα που αναγράφεται στον σχετικό τίτλο.

Κατόπιν και αφού λάβουν τη Βεβαίωση θα πρέπει να την μεταφράσουν και να προβούν σε επικύρωση αυτής, ώστε να μπορέσουν να την καταθέσουν ως δικαιολογητικό.

Ποιους αφορά η προσκόμιση βεβαίωσης

Ολα αυτά, κατά την εκτίμησή μας πιθανά να αφορούν στους νέους υποψήφιους, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα, αλλά για το αν ισχύει αυτό ή όχι θα πρέπει να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από το ΑΣΕΠ και το ΥΠΑΙΘ.

Υπενθυμίζουμε πως στις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ αναφέρεται πως

“δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα” και η αναφορά αυτή μας κάνει να μην είμαστε σίγουροι για το αν δεν χρειάζεται να καταθέσουν βεβαίωση και όσοι έχουν ήδη καταχωρίσει στοιχεία στο σύστημα.

Δείτε την περίπτωση Η στο Παράρτημα Γ της Προκήρυξης ΑΣΕΠ

Παράρτημα Γ, περίπτωση Η

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2, (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Δείτε σχετικά

Προκήρυξη 3ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: ΦΕΚ-διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών EAE Π.Ε-Από 4 έως 23.05.2022

Προκήρυξη 4ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με διαδικασία αιτήσεων από 4 έως 23.05.2022 

Προκήρυξη 5ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με διαδικασία αιτήσεων από 4 έως 23.05.2022 

Δείτε επίσης

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ-Που θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων | Η διαδικασία 

Μοριοδότηση προϋπηρεσίας δυσπρόσιτων-τρίμηνων συμβάσεων: Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Πως αποδεικνύεται η Εξειδίκευση στην ΕΑΕ από τους εκπαιδευτικούς 

Νόμος 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 με το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών στην Εκπαίδευση.

Δείτε ακόμη

Πως πληρώνω το παράβολο ΑΣΕΠ: Αναλυτικές οδηγίες και video 

Πως επικυρώνονται τίτλοι-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: Οδηγίες και κατευθύνσεις από το ΑΣΕΠ 

Πως κάνουμε εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ ως νέοι χρήστες: Η διαδικασία βήμα-βήμα σε video και σε Εγχειρίδιο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση