Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2022 ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα-Πτυχία ΕΒΠ-Παιδαγωγική Επάρκεια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ: Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα-Πτυχία ΕΒΠ-Παιδαγωγική Επάρκεια – Ιστορικό αναφορών αιρετών ΚΥΣΕΕΠ και ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την Παιδαγωγική Επάρκεια – Από τη Γεωργία Μπουλμέτη και τον Βασίλη Βούγια.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ – Ενημέρωση

τ. αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη  Βούγια και Γεωργίας Μπουλμέτη

Τι περιμένουμε μετά την έκδοση των προκηρύξεων 1ΕΑ και 2ΕΑ:
  1. Οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.  Μέχρι την τελευταία ημερομηνία και ώρα των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει πληρωθεί το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου (3) ευρώ, διαφορετικά η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Αν εκδώσετε παράβολο και αναγράψετε τον κωδικό του στην αίτησή σας χωρίς να το πληρώσετε ακυρώνεται η αίτηση σας και είστε εκτός των πινάκων.
  2. Να εκδοθεί η Πρόσκληση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα περιέχει όλες τις οδηγίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τους υποψήφιους.
  3. Να δοθούν από τον ΟΠΣΥΔ συγκεκριμένες οδηγίες για την καταχώρηση των νέων στοιχείων από τους υποψήφιους.
  4. Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων μελών ΕΕΠΕΒΠ, θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ, κατόπιν έκδοσης της Πρόσκλησης.
Προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σε ότι αφορά στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 για τα μέλη ΕΒΠ συστήνουμε:

Αν υπάρχουν δύο πτυχία στον κλάδο μετράνε και τα δύο, το ένα ως πρώτο και το άλλο ως δεύτερο πτυχίο.

Από το Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέστη σαφές ότι αν το πτυχίο το οποίο θα  χρησιμοποιηθεί ως πρώτο είναι μεταγενέστερο από το άλλο πτυχίο ή από την προϋπηρεσία που αποκτήθηκε, αυτό δεν παίζει ρόλο στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας.

Προσοχή ιδιαίτερη θα πρέπει να δοθεί όταν συμπληρώνει ο υποψήφιος την αίτηση στο ΑΣΕΠ, γιατί θα πρέπει ο ίδιος να ορίσει ποιο πτυχίο θα μοριοδοτηθεί ως  πρώτο και ποιο ως δεύτερο.

Στην αίτηση του ΟΠΣΥΔ δεν χρειάζεται να ορισθεί από τον υποψήφιο η σειρά των πτυχίων, καθώς από μόνο του το σύστημα θα πάρει το προσφορότερο, δηλαδή αυτό που δίνει περισσότερα μόρια.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σε ότι αφορά στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΕΑ και για το ζήτημα της Παιδαγωγικής Επάρκειας έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Η Προκήρυξη 2ΕΑ/2022 ΑΣΕΠ στα Ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης μελών ΕΕΠ προβλέπει:

Σύμφωνα με τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης, για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κατά κλάδο και ειδικότητα ανά πίνακα κατάταξης (αξιολογικός πίνακας Γ1΄- ΕΕΠ), της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 ΑΣΕΠ.

Α. Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων μελών ΕΕΠ αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4, του άρθρου 54 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 66 του ν.4589/2019* είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Β. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄, παρ.4 ΚΕΦ.Δ )με την προϋπόθεση ότι θα τη δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης.

Γ. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων προτάσσονται οι υποψήφιοι με εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία οι οποίοι διαθέτουν και παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια έναντι των υποψηφίων με εξειδίκευση που δεν διαθέτουν παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια. Κατόπιν έπονται οι υποψήφιοι χωρίς εξειδίκευση οι οποίοι διαθέτουν παιδαγωγική/διδακτική επάρκεια οι οποίοι κατατάσσονται πριν από τους υποψήφιους που δεν τη διαθέτουν.

Αναφορικά με το θέμα της Παιδαγωγικής Επάρκειας

για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ΑΕΙ πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, για τους οποίους, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010, διατάξεις, έχει υποβληθεί ερώτημα στο ΥΠΑΙΘ και αναμένουμε απάντηση.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ
*Τι προβλέπει ο νόμος 4589/2019

Αρθρο 54

3. Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4, είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

4. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

β) Με την κατοχή: αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ.5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152), γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Άρθρο 66  – Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου:

δ) Με εξαίρεση τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι Πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 62. Στην ανωτέρω υποχρέωση επιμόρφωσης εμπίπτουν και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων, οι οποίοι κατατάσσονται ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι οποίοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 59, ανεξαρτήτως παιδαγωγικής επάρκειας.

2α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 εφαρμόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010, διατάξεις.

β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄267).

γ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 όσοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4547/2018 (Α΄102) είχαν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειμε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄71), όπως ίσχυε έως τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ή είχαν εισαχθεί σε Τμήματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της ίδιας παραγράφου.

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν την ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018.

4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό τους είτε μετά τον διορισμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του παρόντος, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με όσα κάθε φορά ισχύουν για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.

 Άρθρο 65 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

α) Καθορίζονται:

γγ) ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε θέμα σχετικό με την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π., καθώς και την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από τον διορισμό.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ιστορικό αναφορών αιρετών ΚΥΣΕΕΠ και ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την Παιδαγωγική Επάρκεια

08.04.2022 – ΠΟΣΕΕΠΕΑ για Παιδαγωγική Επάρκεια: Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ

https://www.especial.gr/poseepea-gia-paidagwgiki-eparkeia-epistoli-sthn-politiki-hgesia-ypaith/

15.10.2021 – Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με Υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΙΘ

Ως προς το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας των αναπληρωτών δεν υπήρξε απάντηση καθώς αυτό θα αφορά τα κριτήρια που θα οριστούν στην επόμενη προκήρυξη. Επισημάναμε  ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό για τους πίνακες των αναπληρωτών.

https://www.especial.gr/ta-themata-pou-sizitithikan-sti-sunantisi-tis-poseepea-me-ipiresiakous-paragontes-tou-ypaith/

14.09.2021-ΠΟΣΕΕΠΕΑ-αίτημα συνάντησης με Υπουργείο Παιδείας για συζήτηση διοικητικών και υπηρεσιακών θεμάτων

Μέριμνα για την παιδαγωγική επάρκεια διορισθέντων ΕΕΠ, αναφορικά με την υποχρέωση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ να αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019.

https://www.especial.gr/poseepea-aitima-sinantisis-me-upourgeio-gia-sizitisi-dioikitikwn-ipiresiakwn-thematwn/

26.10.2022 – Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

https://www.especial.gr/apokthsh-paidagwgikhs-kai-didaktikhs-eparkeias-enhmerwsh-airetwn-kyseep/

04-09.2020 – ΠΟΣΕΕΠΕΑ-Γενική Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κα Α. Γκίκα: Τα θέματα του ΕΕΠ-ΕΒΠ που συζητήθηκαν

Παιδαγωγική επάρκεια νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ: Επιμόρφωση όσων νεοδιοριζόμενων δεν κατέχουν παιδαγωγική επάρκεια με μέριμνα του ΥΠΑΙΘ. Επέκταση της παιδαγωγικής επάρκειας και για το ΕΒΠ.

https://www.especial.gr/poseepe-genikh-grammateas-ypaith-ta-themata-eep-evp-pou-suzhththikan/

24.08.2020 – Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ: Παιδαγωγική Επάρκεια

https://www.especial.gr/enhmerwsh-airetwn-kuseep-topothethseis-anaplhrwtwn-eep-evp-analhpsh-uphresias-paidagwgikh-eparkeia-adeies-anatrofhs/

09.07.2020 – Ενημέρωση για παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια από Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ

https://www.especial.gr/enhmerwsh-gia-paidagwgikh-kai-didaktikh-eparkeia-neodioristwn/

Δείτε σχετικά

Εκδοση Προκηρύξεων 1ΕΑ-2ΕΑ/2022: Ανακοίνωση ΑΣΕΠ-Εφιστάται η προσοχή στο παράβολο 

Προκήρυξη 1ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων και κατάταξης μελών ΕΒΠ 

Προκήρυξη 2ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων και κατάταξης μελών ΕΕΠ 

Προκήρυξη 3ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: ΦΕΚ-διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών EAE Π.Ε-Από 4 έως 23.05.2022

Προκήρυξη 4ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με διαδικασία αιτήσεων από 4 έως 23.05.2022 

Προκήρυξη 5ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με διαδικασία αιτήσεων από 4 έως 23.05.2022 

Δείτε επίσης

Τι πρέπει να προσέξω στην αίτηση ΑΣΕΠ για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ & 2ΕΑ/2022: Ενημέρωση από ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας

Παιδαγωγική Επάρκεια και παλαιοί εισακτέοι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι σε Τμήματα ΑΕΙ | Επιστολή 

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ-Που θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων | Η διαδικασία 

Μοριοδότηση προϋπηρεσίας δυσπρόσιτων-τρίμηνων συμβάσεων: Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Πως αποδεικνύεται η Εξειδίκευση στην ΕΑΕ από τους εκπαιδευτικούς 

Δείτε ακόμη

Πως πληρώνω το παράβολο ΑΣΕΠ: Αναλυτικές οδηγίες και video 

Πως επικυρώνονται τίτλοι-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: Οδηγίες και κατευθύνσεις από το ΑΣΕΠ 

Πως κάνουμε εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ ως νέοι χρήστες: Η διαδικασία βήμα-βήμα σε video και σε Εγχειρίδιο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση