Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσης Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης, για τις δομές του Ιδρύματος “Η Παμμακάριστος”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσης Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης, για τις δομές του Ιδρύματος για το Παιδί “Η Παμμακάριστος” στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Προκήρυξη θέσης Ψυχολόγου

Για τις δομές του Ιδρύματος για το Παιδί “Η Παμμακάριστος” στη Νέα Μάκρη Αττικής, προκηρύσσεται 1 (μία) θέση Ψυχολόγου, πλήρους απασχόλησης.

Ακολουθεί η Προκήρυξη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄),
 2. Την ανάγκη άμεσης κάλυψης θέσης ψυχολόγου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1 (μία) θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, πλήρους απασχόλησης, για τις δομές του Ιδρύματος, στη Νέα Μάκρη

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή αντίστοιχο, αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο εξωτερικού
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Υστέρηση
 • Εκπαίδευση στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων
 • Γνώση αγγλικών (επιθυμητή)
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους

Επιθυμητά  προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ

Παρέχεται υπηρεσιακό λεωφορείο για την μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα στο e-mail του Ιδρύματος info@pammakaristos.eu

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Τίτλους σπουδών & εκπαιδεύσεων
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητά του

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος, καθημερινά, μεταξύ 10.00 -14.00:

Tel.: 22940 – 91206/96013

E- mail: info@pammakaristos.eu

Διεύθυνση φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Ρούσσος

Δείτε επίσης

Αναπληρωτές-αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας: Πότε θα καταβληθεί μέσα στον Ιούλιο 

Καθηκοντολόγια ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-ΕΠΑΛ-Γενικά σχολεία | Νομοθεσία 

Πριν φύγετε

ΕΠΑΣ-Αιτήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού: Για 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας και 7 Πειραματικές

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση