Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη 3ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: ΦΕΚ-διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών EAE Π.Ε-Από 4 έως 23.05.2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη 3ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων και με τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ – Αιτήσεις από 4 έως 23.05.2022.

Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.

Το ΑΣΕΠ καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 και τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 20 – 18.04.2022

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022 περιλαμβάνει

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ /ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΑΕ / ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε σχετικά

Προκήρυξη 4ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με διαδικασία αιτήσεων από 4 έως 23.05.2022 

Προκήρυξη 5ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με διαδικασία αιτήσεων από 4 έως 23.05.2022 

Δείτε επίσης

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ-Που θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων | Η διαδικασία 

Μοριοδότηση προϋπηρεσίας δυσπρόσιτων-τρίμηνων συμβάσεων: Τι προβλέπουν οι Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 

Πως αποδεικνύεται η Εξειδίκευση στην ΕΑΕ από τους εκπαιδευτικούς 

Νόμος 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019 με το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών στην Εκπαίδευση.

Δείτε επίσης

Πως επικυρώνονται τίτλοι-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: Οδηγίες και κατευθύνσεις από το ΑΣΕΠ 

Πως κάνουμε εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ ως νέοι χρήστες: Η διαδικασία βήμα-βήμα σε video και σε Εγχειρίδιο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

7 Σχόλια

 1. Μαρία Ν. σε

  Καλησπέρα! Όσοι έχουν διοριστεί με την προηγούμενη προκήρυξη στην ειδική έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε αυτή την προκήρυξη;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Ισχύει το παρακάτω
   Άρθρο 58 του νόμου 4653/2020
   Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019
   (Α΄ 29)
   Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 29) ύστερα από την
   παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:
   «5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι
   διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το
   σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του
   διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο
   έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος
   νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται
   μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το
   δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

 2. Ανώνυμος σε

  Οι ήδη διορισθέντες μόνιμοι που δεν πήραν μετάθεση στον τόπο τους και στην οικογένεια τους μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για να διεκδικήσουν καλύτερα κενά? Με αυτοδίκαιη παραίτηση σε περίπτωση διορισμού;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Ισχύει το παρακάτω
   Άρθρο 58 του νόμου 4653/2020
   Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019
   (Α΄ 29)
   Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 29) ύστερα από την
   παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:
   «5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι
   διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το
   σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του
   διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο
   έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος
   νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται
   μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το
   δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.».

   • Ανώνυμος σε

    Ευχαριστώ για την απάντηση. Έχουν παρέλθει δύο έτη από το φεκ διορισμού μας. Μπορούμε να συμμετέχουμε στην προκήρυξη αυτη;

Γράψτε μία απάντηση