Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 στη  Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα µε την απόφαση της υπ’ αριθµ. 332/30-10-2019 Συνέλευσης, προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 τριάντα µία (31) θέσεις που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.), κατανεμημένες ως εξής:

1. Δύο (02) θέσεις στα γνωστικά πεδία:

– «∆ιδακτική της Βιολογίας» (1) και

– «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία» (1)

2. Έξι (06) θέσεις στα γνωστικά πεδία:

– «Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στην Ελλάδα» (2)

– «Οργάνωση Θεατρικών Παραστάσεων στο εξωτερικό» (2)

– «Οργάνωση καλλιτεχνικών, τεχνικών και οικονομικών ζητημάτων Κρατικών Θεάτρων στην Ελλάδα» (2)

3. Δύο (02) θέσεις στα γνωστικά πεδία:

– «Δημιουργική Γραφή και Κριτική» (1)

– «Δημιουργική Γραφή και βιωμένη εμπειρία» (1)

4. Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο «Βυζαντινή υμνογραφία και μουσική»

5. Τρεις (03) θέσεις στα γνωστικά πεδία:

– «Αρχειακή Έρευνα» (1) και

– «Θέματα Προσφύγων και Εθνικισμού» (2)

6. Έξι (06) θέσεις στα γνωστικά πεδία:

– «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» (2)

– «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στις Διαπροσωπικές θέσεις» (2)

– «Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές στο Εργασιακό πλαίσιο» (2)

7. Τέσσερις (04) θέσεις στα γνωστικά πεδία:

– «Κοινωνική Ανθρωπολογία» (1)

– «Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης (Μετανάστες και Πρόσφυγες)» (1)

– «Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης» (1) και

– «Ανθρωπολογία της Υγείας Εθνικισμός/Εθνοτισμός και πολιτικές ταυτότητες» (1)

8. Μία (01) θέση στο γνωστικό πεδίο «Εκπαιδευτική Πολιτική»

9. Τρεις (03) θέσεις στο γνωστικό πεδίο «Ιστορία της Εκπαίδευσης»

10. Τρεις (03) θέσεις στα γνωστικά πεδία:

– «Εκπαίδευση, Τεχνολογική Ηγεσία & Ανθρώπινο Δυναμικό» (1)

– «Διδακτική της Πληροφορικής» (1) και

– «Τ.Π.Ε. και Εκπαίδευση» (3)

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Οι δικαιούχοι των παραπάνω επιστημονικών τομέων οφείλουν να υποβάλλουν ατομικό φάκελο υποψηφιότητας από την Τετάρτη 06/11/2019 έως και την Παρασκευή 06/12/2019.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα κάτωθι δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες.

  1. Αίτηση (Μπορείτε να βρείτε το αρχείο της αίτησης στην προκήρυξη).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου & μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (σε περίπτωση που προέρχονται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  1. Αναλυτική βαθμολογία Μ.∆.Ε.
  2. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (έντυπο ή cd).
  3. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον).
  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Προσχέδιο – υπόμνημα της προς εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
  3. Άλλο (οτιδήποτε κρίνει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συµβάλλει στη θετική αξιολόγηση).

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ξένης γλώσσας γίνονται µε την κατάθεση τίτλων γλωσσομάθειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται (ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική µε σφραγίδα έως και 06/12/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

2ο χλµ. Εθνικής οδού Φλώρινας – Νίκης,

Τ.Κ. 53 100, Φλώρινα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη
Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (τηλ. 23850-55100 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (efotiadou@uowm.gr).

 _______________________

Δείτε επίσης

Υποτροφίες για διδακτορικά: Οροι και διαδικασίες επιλογής δικαιούχων 

Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων: Αιτήσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Παιδαγωγική, νέες Τεχνολογίες και Βιοϊατρική σε ένα μεταπτυχιακό

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

_______________________

Δείτε ακόμη

Ιδιαίτερες και ιδιωτικές σεξουαλικές στιγμές παιδιών ΑΜΕΑ: Εσπερίδα στο ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου 

Συνέδριο για την ένταξη στην εκπαίδευση: 22 και 23/11/2019 στο ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας 

Συνέδριο για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής: Παρασκευή 29/11/2019 – Γαλλικό Ινστιτούτο

Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ειδική Εκπαίδευση με Κριτές: 23-25 Απριλίου, Αγρίνιο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Συνέδριο για την επιμόρφωση των προσφύγων και μεταναστών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση