Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη εκλογών ΚΥΣΔΙΠ-ΠΥΣΔΙΠ: Παρασκευή 18 και Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 αντίστοιχα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη εκλογών ΚΥΣΔΙΠ-ΠΥΣΔΙΠ: Παρασκευή 18 και Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 αντίστοιχα – Στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι οι εκλογές ΚΥΣΔΙΠ.

Προκήρυξη εκλογών ΚΥΣΔΙΠ-ΠΥΣΔΙΠ

Προκηρύχθηκαν οι εκλογές για το ΚΥΣΔΙΠ και τα 13 ΠΥΣΔΙΠ από την Υπουργό Παιδείας κι Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

  • Για το ΚΥΣΔΙΠ οι εκλογές θα διεξαχθούν την 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι.
  • Για τα ΠΥΣΔΙΠ οι εκλογές θα διεξαχθούν την 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.
Αναλυτικά οι Αποφάσεις
Εκλογές ΚΥΣΔΙΠ

Α. Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προκηρύσσεται

η 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ως ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων.

Η εκλογή θα διεξαχθεί

στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, όπου εδρεύει το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α ́ Αθήνας, Β ́ Αθήνας, Γ ́ Αθήνας, Δ ́ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, θα ψηφίσουν στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επί της οδού A. Παπανδρέου 37.

Οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/19.9.88 τ. Β ́) Υπουργικής Απόφασης.

Δύνανται να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν,

στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επί της οδού A. Παπανδρέου 37.Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α ́ Αθήνας, Β ́ Αθήνας, Γ ́ Αθήνας, Δ ́ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Σερρών, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπηρετούν τουλάχιστον 40 υπάλληλοι, οι οποίοι ψηφίζουν για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπαλλήλου, ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που συστήνεται ad hoc για το σκοπό αυτό, την 8η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη.

Δείτε την Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως στη Διαύγεια

___________________________

Εκλογές ΠΥΣΔΙΠ

Β. Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογής για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προκηρύσσεται

η 21η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ως ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε την Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Ψηφοφορία ηλεκτρονικά: Ιδεοληψίες και πραγματικά δεδομένα | Αρθρο
Λειτουργία Δημοσίου 13.11.2020: Αδειες Ειδικού Σκοπού-Αλλαγή ωραρίου γονέων με τέκνα κλειστών σχολείων-Τηλεργασία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση