Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη εκπαιδευτικών: Προσλήψεις για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης Υπουργείου Τουρισμού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη εκπαιδευτικών: Προσλήψεις με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό.

Προκήρυξη εκπαιδευτικών

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.

Προκηρύσσεται η πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εβδομήντα τεσσάρων (74) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, ως εξής:


 Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
θέση ωρομίσθιου Ιατρών (ΠΕ) ή Υγιεινής (ΤΕ)
θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
θέσεις ωρομίσθιων Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)
Μία
Μία
Πέντε
Μία
Τρεις
(1)
(1)
(5)
(1)
(3)
2. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Τρεις
Δύο
Έξι
Μία
Μία
(3)
(2)
(6)
(1)
(1)
θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
θέσεις ωρομίσθιων Γαλλικών (ΠΕ)
θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής (ΔΕ)
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)

 

Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
3. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο
Μία
(2)
(1)
θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
θέση ωρομίσθιου Ιατρών (ΠΕ) ή Υγιεινής (ΤΕ)

 

Πέντε (5) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
4. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο
Μία
Δύο
Μία
Μία
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
θέση ωρομίσθιου Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

 

5. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

Δύο
Τρεις
(2)
(3)
θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
6. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)

 

Μία
Μία
Τέσσερις
Μία
(1)
(1)
(4)
(1)
θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
θέση ωρομίσθιου Ιατρών (ΠΕ) ή Υγιεινής (ΤΕ)
θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
7. Αρμόδια εκπαιδευτική μονάδα: ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (με έδρα το Άργος)
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Δύο
Μία
Μία
Δύο
(2)
(1)
(1)
(2)
θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ)
θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στην Υποδοχή
θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στην Εστιατοριακή
θέσεις ωρομίσθιων Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
Μία
Μία
Μία
Μία
Μία
Μία
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ)
θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ)
θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ)
θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) με έμφαση στην Εστιατοριακή
θέση ωρομίσθιου Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ)
θέση ωρομίσθιου Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ)

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 74 άτομα

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 41 – 02.12.2019

_________________

Δείτε επίσης

Προκήρυξη 7Κ: 317 θέσεις Κ.Λ, Ψυχολόγων, Λογοθ/τών, Εργοθ/τών, Παιδαγωγών Ε.Α, εκπ/κών, Νοσ/τών, Νηπ/γών, Βοηθ. Προσωπικού
Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
Προπτυχιακές Υποτροφίες: Αιτήσεις στο ΙΚΥ έως 20/12/2019 
3771 Υποτροφίες ΙΚΥ: Σε φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Αιτήσεις Ενισχυτικής Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικοί ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06
Απαντήσεις στη Βουλή: Διορισμοί Γενικής το 2020, επίκειται ΚΥΑ κατανομής, το παράβολο θέμα ΑΣΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση