Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών με κατεύθυνση Ειδική Αγωγή για το ακαδ. έτος 2023-24 από το ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών με κατεύθυνση Ειδική Αγωγή για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή», προκηρύσσει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΘΕΠΑΕΕ)», με προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2023. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου και οι συνεντεύξεις την εβδομάδα 11-15 Σεπτεμβρίου στις 12:00-14:00 και θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών με κατεύθυνση ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΘΕΠΑΕΕ)» (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β’ 7.12.2018, ΦΕΚ 3133, τεύχος β 6.8.2019), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

  • 15 έως 20 θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή»

Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται:

α) με γραπτές εξετάσεις, β) με συνεκτίμηση προσόντων και γ) με προφορική συνέντευξη.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» είναι μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2023. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου και οι συνεντεύξεις την εβδομάδα 11-15 Σεπτεμβρίου στις 12:00-14:00 και θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου). Η ακριβής ώρα και αίθουσα που θα γίνει η εξέταση και οι συνεντεύξεις θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: http://thepae.ppp.uoa.gr/

Τηλ. Γραμματείας ΠΜΣ: 210-7277591

E-mail Γραμματείας ΠΜΣ: thepae@ppp.uoa.gr

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα Σπουδών: 11.959 επιμορφ/νοι-493 επιμ/τές-Χρον/γραμμα 

Πως θα λειτουργήσουν ΕΕΕΕΚ-ΕΝΕΕΓΥΛ-Γυμνάσια & Λύκεια ΕΑΕ το 2023-24 

Πως θα λειτουργήσουν Ειδικά Δημοτικά και Ειδικά Νηπιαγωγεία το 2023-24 – Λειτουργία Ολοήμερου 

Πρόεδρος ΑΣΕΠ για πίνακες γενικής εκπ/σης και οριστικούς των προκηρύξεων 2ΕΑ/4ΕΑ/5ΕΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση