Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προκήρυξη 7Κ: 317 θέσεις Κ.Λ, Ψυχολόγων, Λογοθ/τών, Εργοθ/τών, Παιδαγωγών Ε.Α, εκπ/κών, Νοσ/τών, Νηπ/γών, Βοηθ. Προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προκήρυξη 7Κ: 317 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών, Παιδαγωγών Ειδικής Αγωγής εκπαιδευτικών, Νοσηλευτών, Νηπιαγωγών, Διοικητικών, Μηχανικών, Ιατρών, Λογιστών, Πληροφορικής, Βοηθητικού Προωπικού κ.α.

Προκήρυξη 7Κ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για να λάβει ΦΕΚ η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2019.

Η Προκήρυξη αφορά σε 317 θέσεις προσωπικού σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς Πρόνοιας.

Οι Ειδικότητες που προβλέπονται είναι:
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Ψυχολόγοι
 • Νοσηλευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Παιδαγωγοί Ειδικής Αγωγής
 • Φιλόλογοι
 • Φυσικής Αγωγής
 • Νηπιαγωγοί
 • Ιατροί
 • Διοικητικοί
 • Λογιστές
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Μηχανικοί
 • Πληροφορικής
 • Οικονομολόγοι
 • Διοικητικοί Γραμματείς
 • Βοηθοί Βρεφοκόμοι
 • Βοηθοί Νοσηλευτές
 • Κοινωνικοί Επιμελητές
 • Επιμελητές Προνοίας
 • Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ
 • Κοινωνικοί Φροντιστές
 • Μάγειροι
 • Οδηγοί
 • Βοηθητικό Προσωπικό

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2019
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας:

 • Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας,
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 • (ΕΚΚΑ),
 • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και
 • στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα.

Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απαραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας», «β΄ επικουρίας».

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο:
Πίνακας Θέσεων

_________________

Δείτε επίσης

Προκήρυξη 31 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
Προπτυχιακές Υποτροφίες: Αιτήσεις στο ΙΚΥ έως 20/12/2019 
3771 Υποτροφίες ΙΚΥ: Σε φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Αιτήσεις Ενισχυτικής Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικοί ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06
Κατανομή διορισμών και παράβολο στη Βουλή: Συζήτηση Δευτέρα 2/12/2019
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση