Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΔΕΔΑ αξίας 75.812 € | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΔΕΔΑ: Η δαπάνη της προμήθειας – 75.812,76 € – θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης “Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020”.

Με την υπ. αριθμ. 1908/21-6-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως εγκρίθηκε το Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ανάθεσης για την Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της Πράξης “Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020″.

Κατακυρώθηκε δε η προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΔΕΔΑ της Πράξης “Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020” στην εταιρεία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ  αντί του ποσού εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ 70.839,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών 75.812,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης “Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020” (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” του ΕΣΠΑ 2014- 2020 με κωδικό Σ.Α.Ε. 2019ΣΕ34510038Ε3451.

Αναλυτικά

Έγκριση του Πρακτικού 5/10.06.22 (αρ.πρ. 1830/10.06.22 εισερχ/νου ΕΔ ΕΣΠΑ) της Επιτροπής για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του αρθ. 32 Α του Ν. 4412/2016 και κατακύρωση της «Προμήθειας ψυχομετρικών εργαλείων ΔΕΔΑ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση εδώ

Δείτε επίσης

Προδιαγραφές διαδραστικών συστημάτων τεχνολογίας οθόνης αφής για ανάγκες σχολ. μονάδων 

Κεραμέως-νέα σχολική χρονιά: Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι 

Κεραμέως-γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Εξετάζεται για προσεχείς προσλήψεις και διορισμούς 

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών από το Υπουργείο Παιδείας: 8.586 σύνολο 

Αποτελέσματα Πανελλαδικών με SMS: Ανοίγει η πλατφόρμα 

Δημόσια Διαβούλευση νομοσχεδίου ΑΕΙ 

Κεραμέως-επέκταση ωραρίου ολοήμερου: Εως τις 17:30 από τον Σεπτέμβριο 2022 

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Ηλεκτρονικές εγγραφές-μετεγγραφές σε ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ μέσω της εφαρμογής “e-εγγραφές”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

Γράψτε μία απάντηση