Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων: Τι ισχύει

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων: Η απάντηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα.

Πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων

Αναδημοσιεύουμε ακολούθως την απάντηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με το ζήτημα της πρόσβασης υποψηφίων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα στα στοιχεία συνυποψηφίων τους.

Αναφέρει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επί του θέματος

Η Αρχή δέχεται πολλά ερωτήματα από φορείς του δημόσιου τομέα σχετικά με αιτήματα υποψηφίων που ζητούν να τους χορηγηθεί πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων τους (π.χ. σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού/προϊσταμένων, διαδικασίες επιλογής φοιτητών που αιτούνται τη μετεγγραφή τους στο ίδιο πανεπιστήμιο κλπ).

Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι σε διαδικασίες επιλογής του δημόσιου τομέα αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α’ και γ΄ του Ν. 2472/1997.

Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, εφεξής “Κ.Δ.Διαδ.”), αν και εφόσον ελήφθησαν υπ’ όψιν από την αρμόδια υπηρεσία για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης.

Από την συνδυαστική εφαρμογή του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999 προκύπτει ότι η πρόσβαση στα ζητηθέντα έγγραφα είναι νόμιμη και χωρίς τη συγκατάθεση του συνυποψηφίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (που αναλύονται αμέσως παρακάτω).

Και αυτό, διότι η εν λόγω χορήγηση επιβάλλεται από την αρχή της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας της κρατικής δράσης, που εδώ εξειδικεύεται στη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής.

Ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στα σχετικά έγγραφα, η χορήγηση τους είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του υπέρτερου έννομου συμφέροντος των μη επιτυχόντων υποψηφίων ή των υποψηφίων που θεωρούν ότι αδικήθηκαν, το οποίο έγκειται ακριβώς στον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. β’ και ε’ του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. 1 και 3 του Κ.Δ.Διαδ.).

_______________________________

Δείτε

Προσωπικά δεδομένα: Νόμος 4624/2019 | ΦΕΚ

Προσωπικά δεδομένα μαθητών σε ΣΜΕΑΕ: Τι ισχύει

_______________________________

Δείτε επίσης

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ | Αποφάσεις με ονόματα

Συνάντηση ΑΣΕΠ – ΣΥΡΙΖΑ: Εντός του 2019 οι Πίνακες για διορισμούς στην Ειδική Αγωγή

Παρέμβαση ΟΛΜΕ για τους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

_______________________________

Πριν φύγετε

Τροποποίηση ρυθμίσεων για την αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στους τίτλους Σπουδών

Θρήσκευμα και Ιθαγένεια στα απολυτήρια: Αντισυνταγματική η αναγραφή

Οι Αποφάσεις για την Ιθαγένεια και το Θρήσκευμα

Λειτουργικά κενά Πρωτοβάθμιας 2019-20

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση