Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση επιστημονικού προσωπικού ΙΕΠ: Αιτήσεις από 05 έως 16.07.2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση επιστημονικού προσωπικού ΙΕΠ: Αιτήσεις από 05 έως 16.07.2024 – Σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα – Κάλυψη θέσεων με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Πρόσκληση επιστημονικού προσωπικού ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις εκπαιδευτικών και καλεί όποιον/α επιθυμεί και είναι δικαιούχος, να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 05/07/2024 και ώρα 14:00 έως τις 16/07/2024 και ώρα 14:00.

Οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπαστούν βάσει της πρότασης του Ι.Ε.Π. εντάσσονται στο επιστημονικό προσωπικό του Ι.Ε.Π. και τοποθετούνται σε οργανική μονάδα του φορέα βάσει των υπηρεσιακών του αναγκών, σύμφωνα και με το άρθρο 63 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο Ι.Ε.Π. βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η διάρκεια της απόσπασης στο Ι.Ε.Π. είναι τετραετής. Η έδρα του Ι.Ε.Π. (Αναστασίου Τσόχα 36, 11521, Αθήνα) αποτελεί και τον τόπο εργασίας του αποσπασμένου προσωπικού. Επισημαίνεται ότι το Προσωπικό του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του, «υποχρεούται στην τήρηση σαραντάωρου ωραρίου εργασίας ανά εβδομάδα …».

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετασθούν από Ειδική Επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από την ως άνω Ειδική Επιτροπή. Η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Ι.Ε.Π., είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατόπιν ελέγχου πληρότητας του φακέλου, η Ειδική Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τα προαπαιτούμενα προσόντα.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθεί το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ (επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά) με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας (αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα) και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ), καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ

Υποβολή αίτησης ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού στο ΙΕΠ τετραετούς διάρκειας: Αιτήσεις έως 10.07.2024 

Επιμόρφωση Ομάδων Δράσης Σχολικής Βίας: Από 8 έως 12 Ιουλίου 2024 εξ αποστάσεως 

Κυριάκος Μητσοτάκης-απολογισμός: Οικονομικά στο Λύκειο-φοιτητικό στεγαστικό επίδομα-κινητικότητα στην Τριτοβάθμια 

Πιερρακάκης: Κάτοχοι ακαδημαϊκών προσόντων μιας χώρας μέλους έχουν δικαίωμα αναγνώρισης των προσόντων σε άλλη χώρα μέλος 

Εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων ΙΕΠ: 3η Ενεργοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση