Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης ΣΜΕΑΕ ΕΕΠ-ΕΒΠ Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης ΣΜΕΑΕ μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης ΣΜΕΑΕ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

Δίδεται προθεσμία από 03-07-2020 έως και 07-07-2020

α) για υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην μοριοδότηση επί των κριτηρίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, όπως ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας.

β) για δήλωση προτίμησης ΣΜΕΑΕ για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία μας, είτε στο fax 2752099213, είτε στο email: mastrantoe@sch.gr

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας

ΕΕΠ & ΕΒΠ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ)

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας

Πρόσκληση Οριστικής Τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αρκαδίας

Ανακοίνωση πίνακα μοριοδότησης αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης νεοδιόριστων μελών Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας

Πίνακας μοριοδότης ΕΕΠ-ΕΒΠ – Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης οριστικής τοποθέτησης

Δείτε εδώ

_________________________

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αρκαδίας

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, δήλωση προτίμησης οριστικής τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) περιοχής ευθύνης μας, σύμφωνα  με τον επισυναπτόμενο πίνακα, από την Πέμπτη 02-07-2020 έως και την Τετάρτη  08-07-2020.

Επίσης έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για διόρθωση τυχόν λαθών και παραλείψεων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την Πέμπτη 02-07-2020 έως και την Τετάρτη 08-07-2020.

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης ΣΜΕΑΕ των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας
Κ α λ ο ύ μ ε  τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, να υποβάλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, από την Παρασκευή 03/07/2020 έως και την Τρίτη 07/07/2020 μέσω email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr
Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος δύναται να υποβάλετε  αίτηση / ένσταση  για τυχόν λάθη-παραλείψεις στη μοριοδότηση.
Δείτε εδώ
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, που βρίσκονται στη διάθεση της Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας, να προβούν στην υποβολή δήλωσης οριστικής τοποθέτησης, σε κενές οργανικές θέσεις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. αρμοδιότητάς μας, από 03-07-2020 έως και 07-07-2020, λαμβάνοντας υπόψη τα κενά της ειδικότητάς τους ανά σχολική μονάδα.

Υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη-παραλείψεις στη μοριοδότηση από 03-07-2020 έως και 07-07-2020

Δείτε εδώ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας

Αναμένεται η Πρόσκληση.

Δείτε εδώ

Δείτε επίσης

Οριστικές τοποθετήσεις σε σχολεία νεοδιοριζόμενων-μετατιθέμενων-μετατασσόμενων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ | Οδηγός
Αδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ λόγω κορονοϊού: Συμπληρωματική ενημέρωση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση