Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη με τρίμηνη (κατ΄ελάχιστον) σύμβαση λόγω covid-19

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη με τρίμηνη (κατ΄ελάχιστον) σύμβαση λόγω covid-19 – Αιτήσεις από την Παρασκευή 09.10 έως και την Πέμπτη 15.10.2020.

Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη με τρίμηνη (κατ΄ελάχιστον) διάρκεια σύμβασης

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Σε εφαρμογή των διατάξεων

του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), καλούνται τα μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ που έχουν ενταχθεί στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄και Γ2΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/τ. ΑΣΕΠ/25.4.2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. ΑΣΕΠ/25.4.2019) Προκηρύξεων ΑΣΕΠ όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν,

και εφόσον δεν υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ 4011 Β΄),

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διά ζώσης απασχόληση με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ’ ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021,

από την Παρασκευή 9/10 έως και την Πέμπτη 15/10/2020
Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,

οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

Κατά τη διάρκεια ενεργούς σύμβασης αναπληρωτή,

ο οποίος έχει προσληφθεί υπό τις παρούσες διατάξεις, το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν είναι διαθέσιμος για νεότερη πρόσληψη υπό τις παρούσες διατάξεις, τις όμοιες διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (περί παροχής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης), τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (περί πρόσληψης και απασχόλησης σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή ομάδα σχολείων) και τις γενικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (περί πρόσληψης αναπληρωτών).

Με τη λήξη ισχύος της εν λόγω σύμβασης

ενεργοποιείται αυτοδικαίως το σύνολο των υφιστάμενων αιτήσεων του υποψηφίου για ενδεχόμενη μεταγενέστερη πρόσληψη, υπό τις κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις.

Δείτε την Πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη με 3μηνη σύμβαση για κενά covid-19

Τέλος, σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Δείτε επίσης

Μόνιμοι διορισμοί κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ στη Γενική εκπαίδευση και στα ΚΕΣΥ: Αναπόδραστη η ανάγκη
Υποψήφιοι εκλογών ΚΥΣΕΕΠ: Για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων-Συνδυασμοί και ονόματα | Απόφαση
 Εκκαθαρισμένοι Πίνακες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μετά την Γ Φάση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση