Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση ένταξης σε Μητρώο για την Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Β/θμια Επαγγελματική Εκπ/ση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση ένταξης σε Μητρώο για την Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Ετος–Τάξη Μαθητείας: Αιτήσεις από 09/10/2019 έως 25/11/2019 και μέχρι τις 14:00.

Πρόσκληση ένταξης σε Μητρώο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο ανοικτό Μητρώο Συντονιστών Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της Πράξης “Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Ετος – Τάξη Μαθητείας”.

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να δημιουργήσει:

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ και ΕΚΠΟΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκοπός

Σκοπός η υποστήριξη της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Ετος –Τάξη Μαθητείας».

Αντικείμενο της Πράξης

Η Πράξη ως αντικείμενο έχει:

  • Την πλήρη ανανέωση του περιεχομένου σπουδών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα των τριών τάξεων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του Μεταλυκειακού Ετους –Τάξης Μαθητείας
  • Περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και την παραγωγή του σχετικού επιμορφωτικού υλικού, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Δημιουργία Μητρώου

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης προβλέπεται να δημιουργηθεί Μητρώο το οποίο θα περιλαμβάνει έντεκα (11) θεματικές κατηγορίες.

Επιλογή μιας (1) Θεματικής Κατηγορίας

Κάθε υποψήφιος προς ένταξη μπορεί να επιλέξει μία (1) θεματική κατηγορία αναλόγως κλάδου ή επιστημονικού αντικειμένου.

Συγκρότηση Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας και Ομάδων Εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών

Σε κάθε μία εκ των έντεκα (11) Θεματικών Κατηγοριών θα συγκροτηθούν Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας και Ομάδες Εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών των οποίων τα μέλη θα αναλάβουν διακριτά παραδοτέα της Πράξης, που θα αφορούν τη ριζική αναθεώρηση, αναβάθμιση, επικαιροποίηση και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών για τα διδακτικά αντικείμενα των τριών τάξεων του ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό Ετος -Τάξη μαθητείας και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.

Ομάδες εργασίας βασικού Επιμορφωτικού υλικού

Επιπλέον, θα επιλεγούν από το Μητρώο αυτό τα μέλη των ομάδων εργασίας που θα απασχοληθούν στην εκπόνηση του βασικού επιμορφωτικού υλικού που αφορά τα νέα Προγράμματα Σπουδών και το νέο Εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης.

Κεντρική Επιστημονική Ομάδα Εργου (ΚΕΟΕ)

Η καθοδήγηση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών που θα επιλεγούν από το παρόν Μητρώο για την αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών των διδακτικών αντικειμένων των τριών τάξεων του ΕΠΑ.Λ. και του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, καθώς και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης, θα γίνεται από την Κεντρική Επιστημονική Ομάδα Εργου (ΚΕΟΕ) του ΙΕΠ και από τους επιστημονικά υπεύθυνους (στελέχη του ΙΕΠ) της κάθε ομάδας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι / ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από 09/10/2019 έως 25/11/2019 και μέχρι τις 14:00.

Συμπληρώνονται αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ένταξης στο μητρώο όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σχετικά με προηγούμενη πρόσκληση της Πράξης θα ακολουθήσει ενημέρωση.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση με τις 11 Θεματικές Κατηγορίες

Υποβολή αίτησης εδώ

_________________

Δείτε

Προϋπολογισμός 2020: Τι προβλέπει για την Παιδεία

Επιλογή Διευθυντών ΔΙΕΚ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αναβάθμιση ευρυζωνικών συνδέσεων των σχολείων της χώρας

Ελεύθερη είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους για εκπαιδευτικούς | Δικαιολογητικά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση