Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 19 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2021.

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (αρ. απόφ. 631/16-03-2018, ΦΕΚ 1300, τ. Β΄, 12-04-2018), προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/2017.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρό επιστημονικό έργο, δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές η/και σε εκδόσεις της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. (άρθρο 38 του Ν. 4485/17). Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα/σεμινάρια του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εντάσσεται η ερευνητική του πρόταση.

Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 4485/17).

Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι πέντε (5) έτη.

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από 19 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2021, επισυνάπτοντας απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:

  • προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής,
  • προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής,
  • προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.

2. Tεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση της διδακτορικής διατριβής.

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Αντίγραφο Πτυχίου.

5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.

6. Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών.

7. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).

8. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.

9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, (εάν υπάρχουν).

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf ή (.zip εάν πρόκειται για αρχεία μεγάλης χωρητικότητας).

Προσοχή: Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να εκτυπώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που δίνει το πληροφοριακό σύστημα.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών: Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα
Κύκλος διαλέξεων από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Αρχή στις 18 Μαρτίου
ΕΚΠΑ: 21 διαδικτυακές ομιλίες για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Σύγκλητος ΕΚΠΑ προς ΥΠΑΙΘ: Αµεση έναρξη διενέργειας κλινικών, πρακτικών, εργ/κών ασκήσεων και Μεταπτυχιακών
Ευρωπαϊκός διαγωνισμός καινοτομίας στην κυκλική οικονομία: Με τη σφραγίδα του Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση