Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η έως τις 20 Νοεμβρίου 2020.

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (αρ. απόφ. 631/ 16-03-2018, ΦΕΚ 1300, τεύχος Β’, 12-04-2018), προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα, για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 45 του Ν. 4485/2017.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρό επιστημονικό έργο δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και σε εκδόσεις της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου pdf ή zip (εάν πρόκειται για αρχεία μεγάλης χωρητικότητας).

Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη. Είναι δυνατή η διετής παράταση έως την ολοκλήρωση της διατριβής. Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι τα πέντε (5) έτη.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εδώ μερικά χρήσιμα αρχεία.

Δείτε επίσης

Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ: Προκήρυξη δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων χωρίς δίδακτρα

28 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ 

Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

Προκήρυξη 8 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε ακόμη

Δέκα θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΜΑΚ: Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες

Πρόσκληση υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ 

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση