Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Τμήματος Χημείας Β’ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Ερευνητικά πεδία

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/22-03-2018 «Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας των Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», καλούμε τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας στα εξής ερευνητικά πεδία:

  • Ανόργανης Χημείας
  • Αναλυτικής Χημείας
  • Οργανικής Χημείας
  • Βιοχημείας
  • Βιομηχανικής Χημείας
  • Χημείας Τροφίμων
  • Φυσικοχημείας
  • Επιστημολογίας
Που απευθύνεται

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία ή σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ως ισότιμα της αλλοδαπής, καθώς επίσης και κάτοχοι intergraded master σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο ( απόφαση Τμήματος αριθμ.συν. 1016/14.5.2020).

Προθεσμία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο email: didaktoreschem@uoi.gr ηλεκτρονικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf την αίτησή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω από 18-06-2021 έως και 30-06-2021.

Το email θα πρέπει να έχει ως θέμα: « ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΔ_ ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ».

(Όσοι επιλεγούν θα τους ζητηθεί να καταθέσουν μετά την έγκριση της Συνέλευσης και σε έντυπη μορφή την αίτησή τους μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Δικαιολογητικά

Ειδικότερα, η επισυναπτόμενη στην ανακοίνωση αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ.( πρακτικό παρουσίασης της ΜΔΕ για όσους εκκρεμεί η αναγόρευση).

4. Αναλυτική βαθμολογία ή παράρτημα διπλώματος (προπτυχιακών μαθημάτων).

5. Αναλυτική βαθμολογία (μεταπτυχιακών μαθημάτων, βαθμός Δ.Μ.Σ.) *δεν ισχύει για κατόχους intergraded master.

6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

7. Γενική περιγραφή του υπό διερεύνηση θέματος, περίπου 500 λέξεων

8. Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).

9. Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του (σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης).

10. Δήλωση του υποψηφίου για τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορική διατριβής, υπογεγραμμένο από τον Επιβλέποντα Καθηγητή για την αποδοχή (σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης).

11. Πρόταση του προτεινόμενου επιβλέποντα για τα άλλα δυο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής (σημειώνεται στο αντίστοιχο πεδίο στο έντυπο της αίτησης).

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Θέση άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών 
Είκοσι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Σπύρος Μπουρίκος

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση