Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από το Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021.

Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 8/12.03.2021 Συνεδρίαση της Συνέλευσης του αποφάσισε την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στα παρακάτω γνωστικά πεδία.

Γνωστικά πεδία

1. Βιομηχανική συμβίωση διϋλιστηρίου πετρελαίου και κεραμικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας: Η επεξεργασία και ενσωμάτωση ελαιώδους ιλύος στην παραγωγή δομικών κεραμικών προϊόντων.

2. Διερεύνηση συνθηκών ανάπτυξης και αποτίμηση αντιοξειδωτικής ικανότητας επιλεγμένων στελεχών μικροφυκών.

3. Invitro και insitu αξιολόγηση της επίδρασης καθιερωμένων στη γεωργική πρακτική αγροχημικών στους νιτροποιητικούς μικροοργανισμούς του εδάφους.

4. Η χρήση παγοπυρηνωτικών παραγόντων σε τρόφιμα με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας κατεψυγμένων τροφίμων.

5. Αριθμητική προσομοίωση της επίδρασης των παραμέτρων σχεδιασμού αιολικού πάρκου. Χωροθέτηση και τρόπος κατασκευής.

6. Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες: Αναλυτικές και Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών και Ολοκληροδιαφορικών Εξισώσεων.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα (ειδικά προσόντα ξεχωριστά για κάθε αντικείμενο ορίζονται στην αντίστοιχη περιγραφή του):

  • Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Δικαιολογητικά

Για την εξέταση της αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

– Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (παρέχεται).

– Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

– Αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχουν αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.

– Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

– Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

– Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).

– Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων(εφόσον υπάρχουν).

– Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας, κλπ.(εφόσον υπάρχουν).

– Σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας (σκοπός,αναμενόμενα αποτελέσματα, καινοτομίες) και των κινήτρων συμμετοχής στην εκπόνησή της.

– Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος θα πρέπει να αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου). Εναλλακτικά, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας Covid-19, μπορούν να σταλούν από τους συστήνοντες αποκλειστικά σε αρχείο .pdf με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του τμήματος (genv@uth.gr).

Προθεσμία

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για περαιτέρω πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες
Δέκα θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη ΔΕΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών: Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα
Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση