Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση ΠΔΕ Αττικής: Πρόσκληση υποψήφιων ΕΕΠ – ΕΒΠ για την υποβολή δικαιολογητικών –  Οδηγίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση ΠΔΕ Αττικής: Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ για την υποβολή δικαιολογητικών –  Οδηγίες για την κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης.

Πρόσκληση ΠΔΕ Αττικής

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ στην ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες μέλη του Ε.Β.Π. κλάδου ΔΕ01 και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 να καταθέσουν την ειδική έντυπη αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα ειδικά τυπικά καθώς και τα γενικά προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Γ2 και Γ1 αντίστοιχα) του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019):

από 8 ΜΑΪΟΥ 2019 ημέρα Τετάρτη έως και 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ημέρα Παρασκευή

καθημερινά και αποκλειστικά από 8.30 έως και 14.00

στο κτήριο επί της οδού Παναγή Κυριακού 12 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (στάση ΜΕΤΡΟ ‘’ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ’’)

όπισθεν του 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

και έναντι του Μαιευτηρίου ‘’ΈΛΕΝΑ’’

Η κατάθεση της παραπάνω αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Δείτε επίσης:

Ερωτήματα για αιτήσεις διορισμών, όπως κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

 • Οι υποψήφιοι καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
 1. 1.Μελετούν προσεκτικά την υπ’ αρ. 1ΕA/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019), η οποία αφορά στον κλάδο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ή την υπ’ αρ. 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) η οποία αφορά στους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και επικεντρώνονται στα τυπικά και γενικά προσόντα που οι ίδιοι κατέχουν, (το στοιχείο αυτό θα τους χρησιμεύσει για τη συμπλήρωση της αίτησης κατάθεσης των δικαιολογητικών), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους κωδικούς που αντιστοιχούν στο κάθε προσόν/στοιχείο, το οποίο θα τους χρησιμεύσει για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ.
 2. Μελετούν προσεκτικά την υπ’ αρ. 67327/Ε4/30-4-2019 Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ.
 3. 3.Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/) αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη.
 4. 4.Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., ελέγχουν σε αυτόν, τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και επικυρωθεί και τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν κατά την εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών της παρούσης, δεδομένου ότι αυτά θα πρέπει να τα επικαλεστούν και να τα καταγράψουν στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών (υπάρχει στην πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ).
 5. 5.Τα στοιχεία που δεν είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να τα καταγράψουν στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών και να τα προσκομίσουν μαζί με την αίτηση.
 6. 6.Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών, θα συμπληρωθεί μόνο από όσους επιθυμούν τροποποίηση ή συμπλήρωση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων/πεδίων, στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποχρεούνται να τα καταθέσουν μαζί με την αίτηση.

Αιτήσεις διορισμών: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αιτήσεις για ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ – Μέρος Α

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 67327/Ε4/30-4-2019 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών δεν θα προβαίνουν σε περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΔΕ

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

 • ΑΠΟ 8-5-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 7-6-2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΔΕ

(ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΕΙ Η ΚΑΘΕ ΠΔΕ)

 • ΑΠΟ 21-5-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5-6-2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00

attik.pde.sch.gr

Δείτε επίσης:

Προκήρυξη ΕΕΠ και ΕΒΠ: ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων για διορισμό

ΕΕΠ – ΕΒΠ αιτήσεις: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών στις ΠΔΕ – Από 08/05 έως 07/06/2019

Υποβολή δικαιολογητικών εκπ/κών για διορισμούς: Από 2 έως 30 Μαΐου στις Δ/νσεις Εκπ/σης – Προκήρυξη ΑΣΕΠ

Διορισμοί στην Ειδική Αγωγή: 31 Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων

Διευθύνσεις και τηλέφωνα όλων των ΠΔΕ – ΔΠΕ – ΔΔΕ της χώρας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

 1. Τζενη Παππα σε

  Έχω φάκελο στον οπσυδ με την ειδικότητα εκπαιδευτικού αλλά δεν μπορώ να προσθέσω και το δεύτερο πτυχίο μου. Πρόκειται να κάνω αίτηση ως εεπ. Τι πρέπει να κάνω; Να καταθέσω τα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση και θα τα προσθέσουν αυτοί στον φάκελο μου;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Γράψτε μία απάντηση