Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας: Από το ΠΑΔΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη.

Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με κωδικό ΟΠΣ 5063729, της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2020 έως και 30/09/2021 και Υπεύθηνη την Καθηγήτρια κα Λυκερίδου Αικατερίνη,

– προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε μία από τις θέσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αίτηση υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα της εκάστοτε θέσης του Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στη συγκεκριμένη θέση του Επιστημονικού Πεδίου.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για το σύνολο των μαθημάτων της θέσης (ανά επιστημονικό πεδίο)
  • Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά που να συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων που τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό
  • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 27 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

  • τηλέφωνο: 2105387277
  • και στο e-mail: elke@uniwa.gr

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας: Πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΠΘ για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας»

Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου: Πρόσληψη διδασκόντων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση