Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21 – Αιτήσεις μέχρι 27.07.2020.

Πρόσκληση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2020-2021.

Σύμφωνα μ αυτήν

Οι εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές για το σχολικό έτος 2020-2021, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την  πρόσκληση που ακολουθεί.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι και τις 27-7-2020 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία εργάζεται ο/η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός, ήτοι αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση –ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης,εφόσον:

α) συμπληρώνουν διετή υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση μέχρι 31-8-2020 (σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007),

β) ο χρόνος υπηρεσίας τους,που απομένει μετά το πέρας της άδειας, δεν είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής διάρκειας της άδειας (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3528/2007),

γ) στην περίπτωση αίτησης για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό,γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβούν (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.3528/2007).

Αποδοχές

Σε ό,τι αφορά στην καταβολή αποδοχών κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, σημειώνονται τα εξής:

(α) Μετά την έκδοση του ν.4610/2019, δεν προβλέπεται προσαύξηση αποδοχών για σπουδές στο εξωτερικό και,επιπλέον,οι τακτικές αποδοχές μειώνονται κατά το μέρος που καλύπτονται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό[παρ. 6 τουάρθρου203 του ν.4610/2019 (Α’70)], και

(β) η καταβολή των αποδοχών άρχεται από την ημερομηνία εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή την ημερομηνία έναρξης της Διδακτορικής διατριβής με την προϋπόθεση έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης ή Ανανέωσης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί υποβάλλουν εμπρόθεσμα στις αρμόδιες Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, ήτοι στις Δ/νσειςΕκπαίδευσης που εποπτεύουν τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν, τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά και την σχετική αίτηση.

α) Αίτηση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές (Παράρτημα 1)

β) Αίτηση ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές (Παράρτημα 2).

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών-μετακινήσεις εκπαιδευτικών | ΦΕΚ
Ιδρύσεις-προαγωγές-συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-21
Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ: Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση