Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσκλήσεις οριστικής τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΠΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσκλήσεις οριστικής τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Προσκλήσεις οριστικής τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σε Προσκλήσεις υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης μονίμων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) προχωρούν αυτές τις ημέρες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας (ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ) και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).

Ενδεικτικά ακολουθούν οι Προσκλήσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας και της ΠΔΕ Αττικής.

Αναλυτικά

Α. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης θέσης μονίμων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28 και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Καλούνται τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28 και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που α) έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης – οριστική τοποθέτηση και β) έχουν έρθει με μετάθεση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης από την Πέμπτη 25-05-2023 έως και τη Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 12.00 μ.μ.. Στη δήλωση προτίμησης πέραν των σχολικών μονάδων με οργανικά κενά μπορούν να συμπεριληφθούν στη δήλωση και σχολικές μονάδες με μηδενικά οργανικά κενά, καθώς είναι πιθανόν να προκύψουν σε αυτές οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων για βελτίωση θέσης. Η δήλωση υποβάλλεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr Η προαναφερθείσα προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική και εκπρόθεσμες δηλώσεις ή αιτήματα για αλλαγή-διόρθωση προτιμήσεων δεν προβλέπονται.

Δείτε αναλυτικά εδώ

________________________________

Β. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας

Οριστική Τοποθέτηση Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ MAIL ΤΗΣ ΔΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ mail@dide-d-ath.att.sch.gr ΑΠΟ 24/05/2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/05/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ.

Τελικός πίνακας ΕΕΠ-ΕΒΠ – αιτήσεις- βελτίωσης οριστικής τοποθέτησης 2022-2023 – Πίνακας ΕΕΠ-ΕΒΠ-ΣΜΕΑΕ – Υπόδειγμα-Δήλωσης-Τοποθέτησης

Δείτε αναλυτικά εδώ

________________________________

Γ. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ Σ.Δ.Ε.Υ ΤΩΝ Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καλούνται

α) οι νεοδιόριστοι (μέλη Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30) σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ, που διορίστηκαν με το αρ. 1927/Γ/16/08/2022 ΦΕΚ,

β) τα μέλη Ε.Ε.Π. που έχουν πάρει μετάταξη σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με την αρ. 91024/Ε4/21-7-2022 Υ.Α.

γ) τα μέλη Ε.Ε.Π. που έχουν πάρει μετάθεση με την αρ. 26069/Ε4/07-03-2023 Υ.Α.

προκειμένου να τοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ,

α) να ενημερωθούν για τα οργανικά κενά του κλάδου τους, στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ https://pdeattikis.gr και έχουν αποσταλεί στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και

β) να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο της δήλωσης προτίμησης από σήμερα 24-05-2023 (ημέρα Τετάρτη) έως και την 31η Μάϊου 2023 (ημέρα Τετάρτη) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@attik.pde.sch.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στη δήλωση προτίμησης δηλώνονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και μόνο κενά του κλάδου τους, τα οποία αναγράφονται στα ΣΔΕΥ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στο οποίο έχουν διοριστεί.

Δεν χρειάζεται να κατατεθούν  εκ νέου δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, αναπηρίας) εφόσον έχουν κατατεθεί το Νοέμβριο, όπως είχε ζητηθεί από την υπηρεσία μας.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη και ορθή συμπλήρωση της δήλωσης καθώς εκπρόθεσμες δηλώσεις ή αιτήματα για αλλαγή/διόρθωση προτιμήσεων δεν προβλέπονται.

Εκ της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ειρήνη Καλλιγιαννάκη: 2144068429

Σοφία Κρεμιώτη: 2144068430

Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε επίσης

Οδηγός οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών | Εγγραφο 

Διαδικασία τοποθέτησης: Το νομοθετικό πλαίσιο για προσωρινή και οριστική τοποθέτηση 

Δείτε ακόμη

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Οδηγός νεοδιόριστων: Η διαδικασία μετά την ανακοίνωση ονομάτων-Δικαιολ/κά-Ορκωμοσία-Τοποθέτηση-Μισθός 

Νεοδιόριστοι-Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης: Ρυθμίσεις στο άρθρο 372 του νόμου 4957/2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση