Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για το 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς και Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Η προθεσμία αιτήσεων ορίζεται από 06/04/2023 μέχρι και 18/04/2023.

Πρόσκληση αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς και υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος με την Πρόσκληση μελών ΕΕΠΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Την Εγκύκλιο υπογράφει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Ιωάννης Βλάσσης. Η προθεσμία αιτήσεων ορίζεται από 06/04/2023 μέχρι και 18/04/2023.

Αναλυτικά

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων

Καλεί

α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και

β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024,

να υποβάλουν αίτηση από 06/04/2023 μέχρι και 18/04/2023.

Δείτε την Εγκύκλιο Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ εδώ

Επισήμανση

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών: ένσταση κατά των αποτελεσμάτων αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους, στην ηλ. δ/νση protocol@minedu.gov.gr, κοινοποιούμενη ταυτόχρονα και στο eep-evp@minedu.gov.gr με θέμα: «Ε4- Ένσταση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΦΟΡΕΙΣ». 8 αίτηση ανάκλησης αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως στην ηλ. δ/νση protocol@minedu.gov.gr, κοινοποιούμενη ταυτόχρονα και στο eepevp@minedu.gov.gr με θέμα: «Ε4-Ανάκληση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ ΦΟΡΕΙΣ».

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-2024 σε περιοχή, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ 

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Μετατάξεων 2023-24 εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Tα οργανικά κενά-Αιτήσεις έως 11.04.2023

Κλειστά σχολεία λόγω εκλογών: Ποιες μέρες δεν θα λειτουργήσουν-Πότε προκηρύσσονται οι εκλογές

 Κατάργηση μέτρων κορονοϊού στην εκπαίδευση: Το ΦΕΚ με την κατάργηση της ΚΥΑ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση