Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό-Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τις 01.12.2023 και ώρα 14:00 έως 11.12.2023 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προσκαλεί εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αποσπαστούν σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού Συμβούλων Α’ ή/ και Β’ στις παρακάτω ειδικότητες:

 • ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ, Σύμβουλος Α
 • ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ, Σύμβουλος Α
 • ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Σύμβουλος Α ή Β
 • ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ, Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ87 ΥΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β
 • ΠΕ82 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ), Σύμβουλος Α ή Β

Το Ι.Ε.Π. αποτελεί επιτελικό επιστημονικό και ερευνητικό φορέα που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα μέλη του φορέα μπορούν να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και σε συνέργειες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Μπορείτε να μελετήσετε την πρόσκληση ΕΔΩ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τις 01/12/2023 και ώρα 14:00 έως 11/12/2023 και ώρα 14:00

Υποβολή αίτησης ΕΔΩ

__________________________________

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Για όλους/ες τους/τις -5- υποψηφίους/ες είναι υποχρεωτική η υποβολή πρόσφατου (εκδοθ. εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων) Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα απόσπασής τους.

Αν το Πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί εγκαίρως οι υποψήφιοι υποβάλουν στην πλατφόρμα των αιτήσεων τη σχετική αίτησή τους και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό μέχρι και τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων ΙΕΠ με θητεία τετραετούς διάρκειας 

Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ ξεπέρασαν τις 50.000 έως 30.11.2023

Ακαταδίωκτο για ΕΕΠ-ΕΒΠ-εκπ/κούς-Κοιν. Λειτουργούς που καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας 

 Ενιαία κείμενα ΟΛΜΕ για τη β΄ φάση της αξιολόγησης και Προκήρυξη Στάσεων Εργασίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση