Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόκληση απόσπασης στο ΙΕΠ ως διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόκληση απόσπασης στο ΙΕΠ ως διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό –  Αιτήσεις από 24.05.2021 και ώρα 13:00 έως τις 07.06.2021 και ώρα 13:00.

Πρόκληση απόσπασης στο ΙΕΠ

Δημοσιεύθηκαν δυο Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό και ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό με αποσπάσεις.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί:

  • Μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης,
  • διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ
  • διοικητικούς υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
  • διοικητικούς υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ

να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση.

Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 24.05.2021και ώρα 13:00 έως τις 07/06.2021και ώρα 13:00.

Δείτε την Πρόσκληση για αποσπάσεις διοικητικού προσωπικού στο ΙΕΠ

_______________

Β. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προτίθεται να καλύψει θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης.

Για τον λόγο αυτόν καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:

Θέση Γνωστικό Αντικείμενο/ Κλάδος Αριθμός

θέσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1
Σύνολο θέσεων Συμβούλων Α΄ 2
Θέση Γνωστικό Αντικείμενο/ Κλάδος Αριθμός

θέσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ)

1
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 1
ΠΕ87 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ) 2
ΠΕ82 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) 1
ΠΕ81 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)

1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ 60 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 1
Θέση Γνωστικό Αντικείμενο/ Κλάδος Αριθμός

θέσεων

  ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕ 04.01) 1
ΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ή/και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ.ΕΡΓΟΥ ή/και

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή/και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΤΠΕ)

2
Σύνολο θέσεων Συμβούλων Β΄ 23

 

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση.

Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 24/5/2021και ώρα 13:00 έως τις 7/6/2021και ώρα 13:00.

Δείτε την Πρόσκληση για αποσπάσεις επιστημονικού προσωπικού στο ΙΕΠ

_______________

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΙΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 24.05.2021 και ώρα 13:00 έως τις 07.06.2021 και ώρα 13:00.

Για υποβολή αίτησης δείτε ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Συρίγος για έναρξη νέου σχολικού έτους-τι θα γίνει με όσους νοσήσουν στις Πανελλαδικές-σεξουαλική παρενόχληση στα ΑΕΙ
Kατατακτήριες εξετάσεις-κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές | Ημερομηνίες
 Ψηφιακός μετασχηματισμός εκπαίδευσης: Οι αλλαγές στην Πρωτ/θμια-Δευτ/θμια-Τριτ/θμια-Ειδική Αγωγή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση