Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκά Σχολεία: Για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκά Σχολεία: Για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού – Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 3-3-2023 έως και 15-3-2023 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για Ευρωπαϊκά Σχολεία

Σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία προέβη το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 23881/Η2/2-3-2023 Πρόσκληση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία  να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, των ακόλουθων θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Γυμναστών, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων.

Δείτε σε μορφή pdf την Πρόσκληση εδώ

___________________________

Οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 • Μία (1) θέση ΠΕ60 Νηπιαγωγών στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 • Μία (1) θέση ΠΕ70 Δασκάλων στο Ε.Σ. Βρυξέλλες Ι

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 • Μία (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ.
 • Μία (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ε.Σ. Μονάχου.
 • Μία (1) θέση ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο Ε.Σ. Βρυξέλλες
 • Μία (1) θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο Ε.Σ. Λουξεμβούργο ΙΙ.
 • Μία (1) θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με γλώσσα διδασκαλίας τη γαλλική ή αγγλική στο Ε.Σ Λουξεμβούργο Ι.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 3-3-2023 έως και 15-3-2023 και ώρα 15:00

Διευκρινίζεται ότι:

 • Για τη θέση ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο Ε.Σ Λουξεμβούργο Ι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και για τις δύο θέσεις του κλάδου τους, με σειρά προτίμησης, εφόσον πληρούν την ως άνω προϋπόθεση.
 • Οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης και για τις δύο θέσεις του κλάδου τους, με σειρά προτίμησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την απόδειξη των δηλούμενων στην αίτηση απόσπασης στοιχείων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Φύλλο Μητρώου Ποιότητας (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, τα οποία θα χορηγούνται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός.
 • Βιογραφικό σημείωμα τύπου «Europass».
 • Πτυχία και τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών. Για τους τίτλους σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται επικυρωμένος τίτλος σπουδών συνοδευόμενος από την επίσημη μετάφρασή του και την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (Α΄74), όπως ισχύει
 • Τίτλοι των ξένων γλωσσών, συνοδευόμενοι από την επικυρωμένη μετάφρασή τους από τον αρμόδιο φορέα.
 • Βεβαίωση αυτόνομου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο Β.β.
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής και υλοποίησης σε δραστηριότητες του σχολικού βίου, σύμφωνα με την παράγραφο Β.γ.
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε επιμορφώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ.Β. δ.
 • Πιστοποιητικό γνώσης στις νέες τεχνολογίες τουλάχιστον Α΄ επιπέδου.

Δείτε επίσης

Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας 2023: Τα ονόματα των εκπαιδευτικών 

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας 2023: Τα ονόματα των εκπαιδευτικών 

Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως: Kαθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία οργάνωσης των ΠΜΣ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση