Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ εντός ΠΥΣΠΕ από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αθήνας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ εντός ΠΥΣΠΕ από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας – Από 3 έως 9 Ιουλίου 2023.

Πρόσκληση για αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση στα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ, διδ/κού έτους 2023-2024, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, απευθύνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας με το υπ. αριθμ. πρωτ. 17861/03-07-2023 έγγραφο.

Επισημαίνοντας αφενός μεν πως οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ θα εξεταστούν από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), αφετέρου δε πως αν σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου για απόσπασή του σε άλλο ΠΥΣΠΕ ή σε Υπηρεσία ή Φορέα, η αίτησή του για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ ανακαλείται αυτοδίκαια, η Δ/νση Π.Ε Α Αθήνας ορίζει ως προθεσμία αιτήσεων την 3η Ιουλίου έως και την 9η Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

Ακολουθεί η Πρόσκληση

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση μονίμων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., διδ/κού έτους 2023-2024»

Καλούνται τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α ́Αθήνας, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυνάπτουμε, από 3 Ιουλίου 2023 έως και 9 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59, αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe-a-athin.att.sch.gr

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης (τελευταίου εξαμήνου) αποδεικτικά έγγραφα των λόγων απόσπασης που επικαλείται ο/η ενδιαφερόμενος/η. Επισημαίνουμε ότι, απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός (άρθρο 31 του Ν. 3848/2010) και ότι ο χρόνος απόσπασης δεν λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 30 του Ν.3848/2010. \

Σημειώνουμε ακόμη ότι:

α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου για απόσπασή του σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε Υπηρεσία ή Φορέα, η αίτησή του για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακαλείται αυτοδίκαια και

β) σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης να το γνωστοποιήσει στη Δ/νση Π.Ε. Α ́Αθήνας αποστέλλοντας αίτηση ανάκλησης. Eφιστούμε την προσοχή, όσον αφορά τα μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης κ.τ.λ.), πρέπει να είναι πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) και να υποβληθούν ταυτόχρονα με τη σχετική αίτηση.

Οι αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ θα εξεταστούν από το ΠΥΣΕΕΠ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Δείτε επίσης

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ Τετάρτη 05.07.2023 για εξέταση αιτήσεων Μετάταξης-Απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Ενημέρωση για Αποσπάσεις-Μετατάξεις-Διορισμούς-Πίνακες 2ΕΑ/2022, από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ 

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχ. μονάδας, περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης & Πρόγραμμα 

Αδειες εκπαιδευτικών: Ποιες υπολογίζονται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση