Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το ΙΕΠ: Σε Φορείς, Οργανισμούς, Επιστημονικά Ιδρύματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το ΙΕΠ: Υποβολή εκπαιδευτικού υλικού από Φορείς, Οργανισμούς, Ακαδημαϊκά, Ερευνητικά και Επιστημονικά Ιδρύματα.

Πρόσκληση για Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισάγονται πιλοτικά στο υποχρεωτικό ωρολόγιο Πρόγραμμα των σχολείων το Σεπτέμβριο και το ΙΕΠ  προσκαλεί ενδιαφερόμενους:

 • Φορείς,
 • Οργανισμούς,
 • Ακαδημαϊκά, Ερευνητικά και Επιστημονικά Ιδρύματα,

που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης, να υποβάλουν δοκιμασμένα προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία θα ανταποκρίνονται στους θεματικούς κύκλους και στους εργαστηριακούς κύκλους δεξιοτήτων που αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα πρόσκληση, συνοδευόμενα από τις κατάλληλες μεθοδολογικές οδηγίες.

Τα εργαστήρια που θα εισαχθούν είναι τα εξής τέσσερα (4)
 • Ευ Ζην
 • Περιβάλλον
 • Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
 • Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία
Εισάγονται πιλοτικά το Σεπτέμβριο

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισάγονται πιλοτικά στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων το Σεπτέμβριο, με κύριο στόχο οι μαθητές να εφοδιαστούν με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση.

Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και των επιμέρους θεματικών τους είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και ήπιων δεξιοτήτων, όπως:

 • H κριτική σκέψη,
 • η δημιουργικότητα,
 • η συνεργασία,
 • η επικοινωνία,
 • η ανάληψη πρωτοβουλίας,
 • η οργανωτική ικανότητα,
 • η επίλυση προβλημάτων, καθώς και
 • δεξιοτήτων τεχνολογικού και ψηφιακού γραμματισμού.

______________

Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικού Υλικού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως φορέα υλοποίησης, εκκινεί πιλοτική δράση με τίτλο:

«Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

για την ένταξη νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου ιδίως να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων της ζωής (δεξιότητες του 21ουαιώνα).

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εργαστηρίων θα αξιοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας σε όλους τους τύπους Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας.

Παράλληλα με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ουαιώνα, η λογική του πιλοτικού προγράμματος εξυπηρετεί και έναν άλλο διττό σκοπό:

-την ενίσχυση της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, με στόχο την πιο άμεση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, και-την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μεθοδολογίες εργαστηριακής προσέγγισης της διδασκαλίας.

Πρόσκληση για Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Πρόσκληση από ΙΕΠ

Στο πλαίσιο της πιλοτικής αυτής δράσης, το ΙΕΠ προσκαλεί ενδιαφερόμενους Φορείς, Οργανισμούς, Ακαδημαϊκά, Ερευνητικά και Επιστημονικά Ιδρύματα που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης να υποβάλουν δοκιμασμένα προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία θα ανταποκρίνονται στους θεματικούς κύκλους και στους εργαστηριακούς κύκλους δεξιοτήτων που αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα πρόσκληση,συνοδευόμενα από τις κατάλληλες μεθοδολογικές οδηγίες.

Τα υποβληθέντα προγράμματα/υλικό θα τύχουν αξιολόγησης και περαιτέρω επεξεργασίας από ειδική ερευνητική ομάδα του Ι.Ε.Π., ώστε να σχεδιαστεί πρόγραμμα σπουδών για κάθε θεματικό κύκλο/εργαστήρι, διαβαθμισμένο ηλικιακά, και να συγκροτηθεί ακολούθως μια ειδική ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ανοικτών προγραμμάτων σπουδών για τις δεξιότητες του 21ουαιώνα(Πλατφόρμα 21+).

Προθεσμία υποβολής: 31 Μαρτίου 2020

___________________

Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

(Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Διατροφή
 2. Ψυχική Υγεία
 3. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
 4. Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική ασφάλεια
 5. Πρόληψη από εξαρτήσεις.

Λέξεις κλειδιά: υγιεινή ζωή και διατροφή, πρόληψη και προστασία από εξαρτήσεις, αυτομέριμνα και ψυχική υγεία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ασφάλεια στο δρόμο, οδική ασφάλεια, ασφάλεια στα σπορ, στο σπίτι, στην πλοήγηση και στη χρήση διαδικτύου, πρώτες βοήθειες, διασώστες, ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ευαλωτότητας.

____________

Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον

(Αναψε πράσινο για τον πλανήτη)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Οικολογική Συνείδηση
 2. Κλιματική Αλλαγή
 3. Πρόληψη και Προστασία από τις Φυσικές Καταστροφές
 4. Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία
 5. Πολιτιστική κληρονομιά

Λέξεις κλειδιά: κλίμα, κλιματική αλλαγή, οικολογική συνείδηση, ανακύκλωση, τεχνολογία περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη, φυσικές καταστροφές: πρόληψη & προστασία, παγκόσμια κληρονομιά, φιλοζωία, τα δικαιώματα των ζώων, και αειφορία.

____________

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

(Κάνε πράξη τη συνεργασία και την προσφορά)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη
 2. Εθελοντισμός
 3. Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα

Λέξεις κλειδιά: εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα & αξιοπρέπεια, αλληλοσεβασμός και σεβασμός στη διαφορετικότητα, αντιμετώπιση διακρίσεων, συνεργασία/συνεργατικότητα, φιλανθρωπία, κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική ευθύνη, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπερίληψη στην εκπαίδευση, δημοκρατία, δημοκρατική παιδεία και παράδοση, σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός.

____________

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

(Χτίσε νέες ιδέες, δώσε νέες λύσεις)

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ
 2. STEM/ STEAM
 3. Pομποτική
 4. Επιχειρηματικότητα
 5. Νέες Τεχνολογίες
 6. Γνωριμία με επαγγέλματα

Λέξεις κλειδιά: δημιουργική διαδικασία, δημιουργική σκέψη, οργανωτική ικανότητα και προγραμματισμός, εικονική επιχείρηση, νεανική επιχειρηματικότητα, επαγγέλματα του μέλλοντος, οικονομικός αλφαβητισμός, οικονομία και ηθική, φορολογική συνείδηση, κοινωνική ευθύνη, ψηφιακά περιβάλλοντα/ανοιχτά ψηφιακά περιβάλλοντα, ψηφιακές δεξιότητες, καινοτομία, νέες επαγγελματικές δεξιότητες, προσωπικότητα και επαγγελματική ταυτότητα.

__________________

Εργαστηριακοί κύκλοι

Η στοχοθεσία των προγραμμάτων έχει προσδιοριστεί βάσει των λεγόμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες της ζωής (life skills), ήπιες δεξιότητες (soft skills) και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

Πιο αναλυτικά, οι δεξιότητες που καλλιεργούνται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους 4 εργαστηριακούς κύκλους δεξιοτήτων:

 • Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης
 • Πληροφορικό γραμματισμό (ICT literacy)
 • Ψηφιακό γραμματισμό (digital literacy)
 • Τεχνολογικό γραμματισμό (technology literacy)
 • Γραμματισμό στα μέσα (media literacy)
 • Ευχέρεια στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (αντιμετώπιση phising, cyberbullying, κ.ά.)
 • Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
 • Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
 • Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 • Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

 

Δεξιότητες ζωής
 • Αυτομέριμνα
 • Κοινωνικές Δεξιότητες- Πολιτειότητα
 • Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ανθεκτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Πρωτοβουλία
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα

 

Δεξιότητες μάθησης
 • Κριτική σκέψη (Critical thinking)
 • Επικοινωνία (Communication)
 • Συνεργασία (Collaboration)
 • Δημιουργικότητα (Creativity)

______________________

Δείτε αναλυτικά από εδώ: http://iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs

Δείτε σχετικά

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Εισάγονται 4 στο ωρολόγιο Πρόγραμμα των σχολείων από Σεπτέμβριο

Δείτε ακόμη

Νομοσχέδιο 3 Αξόνων για την Παιδεία: Παρουσιάσθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο
Δείτε αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο εδώ
Κεραμέως στον Αθήνα 9.84: Οι νέες θεματικές στοχεύουν στη σφαιρική διαπαιδαγώγηση των παιδιών
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 28 εκατ. ευρώ: Παρουσίαση δράσεων από ΥΠΑΙΘ

Πριν φύγετε

Σχεδιασμός Αξιολόγησης σχολείων: Βασικοί άξονες-Ποιοι θα αξιολογήσουν-Επιλογή Σχολικών Συμβούλων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση