Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση για Κοινωνικούς Λειτουργούς για τον Προσωπικό Βοηθό-Β’ Φάση: Αιτήσεις έως 20 Νοεμβρίου 2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση για Κοινωνικούς Λειτουργούς για τον Προσωπικό Βοηθό-Β’ Φάση: Αιτήσεις έως 20 Νοεμβρίου 2023 – Ανακοίνωση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Πρόσκληση για Κοινωνικούς Λειτουργούς για τον Προσωπικό Βοηθό

Ο ΣΚΛΕ ενημερώνει τα μέλη του για για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διεπιστημονικού́ Χαρακτήρα της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4837/2021 του Προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εξέδωσε πρόσκληση για τη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διεπιστημονικού́ Χαρακτήρα της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4837/2021 του Προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού στο πλαίσιο της υλοποίησης της Β’ φάσης του πιλοτικού προγράμματος για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού – Προσθήκη νέων μελών στους ειδικούς καταλόγους για τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης.

Η Β΄ φάση του προγράμματος για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού θα υλοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες πλην της Αττικής, με έναρξη εντός του Νοεμβρίου 2023 και σας καλούμε τα μέλη μας , σε περίπτωση που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη τους στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης Διεπιστημονικού Χαρακτήρα.

Υπενθυμίζεται κάθε Ειδική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη ως ακολούθως:
– 1 Κοινωνικός/ή Λειτουργός, ως πρόεδρος της επιτροπής
– 2 μέλη ειδικοτήτων εργοθεραπευτή ή φυσικοθεραπευτή ή ψυχολόγου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού μητρώου μελών ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ, όπου μετά την είσοδο με τους κωδικούς μέλους, θα βρείτε σχετικό σύνδεσμο. (Menu Επιλογών  – δείτε Εικόνα 1 παρακάτω στο τέλος της ανακοίνωσης)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης είναι η 12η μεσημβρινή της 20ης Νοεμβρίου 2023.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των επιτροπών καθώς και τη σχετική αμοιβή των μελών που τις απαρτίζουν, επισυνάπτονται:

1. Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Καταπολέμησης της Φτώχειας με Θέμα: «Υλοποίηση Β’ φάσης του πιλοτικού προγράμματος για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού – Προσθήκη νέων μελών στους ειδικούς καταλόγους για τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης».
2. ΦΕΚ 1220/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2023
3. Πίνακας κατανομής του αριθμού των ωφελούμενων προς αξιολόγηση ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Πρόσκληση για Κοινωνικούς Λειτουργούς
Συνημμένα αρχεία:
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση