Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανοικτή Πρόσκληση ΙΕΠ για τη διάθεση υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανοικτή Πρόσκληση ΙΕΠ για τη διάθεση υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης – Διαδικτυακός χώρος συνεργασίας εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού.

Ανοικτή Πρόσκληση ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενδιαφέρεται να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό χώρο συνεργασίας εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που σχεδιάζεται, αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος Διαρκούς Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αποτελεί τον επιτελικό επιστημονικό φορέα που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν τη σχολική εκπαίδευση στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που σχεδιάζεται, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πρόκειται να αναπτύξει Σύστημα Διαρκούς Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, που θα υποστηρίξει την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης και όλους τους τύπους σχολικών μονάδων.

Το Σύστημα Διαρκούς Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών βασίζεται σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης των Επιμορφωτικών Δράσεων, το οποίο, εκτός των άλλων, θα παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, με πιστοποιημένες διαδικασίες και διασφάλιση ποιότητας, λειτουργώντας ως χώρος συνεργατικής μάθησης και διάχυσης πρακτικών.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενδιαφέρεται να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό χώρο συνεργασίας εκπαιδευτικών, με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, το ΙΕΠ αποστέλλει ανοικτή πρόσκληση σε φορείς και εταιρείες, προκειμένου να προτείνουν και να διαθέσουν, στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, άμεσα και χωρίς κόστος, τεχνολογίες και υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης.

Οι φορείς και οι εταιρίες που επιθυμούν να συνδράμουν στο εγχείρημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 21.06.2020, 23:55 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού του ΙΕΠ: strategic.planning@iep.edu.gr .

 Δείτε επίσης

Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου: Α’, Β’, Γ’ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού | ΦΕΚ
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για πρότυπα και πειραματικά σχολεία: Η διαδικασία σε ΦΕΚ
Νόμος 4692-2020: “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις” | ΦΕΚ A 111-12.06.2020

Δείτε ακόμη

Ασφάλεια σχολικών κτηρίων: Επιστολή Ενωσης Διευθυντών με αφορμή τραυματισμό γονέα
Διορισμοί εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή: Τι αναμένουμε μετά την κοινοποίηση των οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση