Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσκληση Μητρώου Προσβάσιμου Υλικού: Αιτήσεις 03 έως 24/02/2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση Μητρώου Προσβάσιμου Υλικού: Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα 03.02.2020 έως και την Δευτέρα 24.02.2020 και ώρα 23:59.

Πρόσκληση Μητρώου Προσβάσιμου Υλικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτου εργασίας του υποέργου 1

«Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική Και Διαχειριστική Υποστήριξη» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα 03.02.2020 έως και την Δευτέρα 24.02.2020 και ώρα 23:59.

Αναλυτικά

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (IΕΠ) προσκαλεί φυσικά πρόσωπα:

  • Συντονιστές Εκπαιδευτικού Εργου,
  • εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • γενικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, με ειδίκευση στην ειδική αγωγή ή και ενταξιακή εκπαίδευση,
  • μέλη ΔΕΠ

που έχουν εμπειρία σε θέματα Προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, Ειδικής Αγωγής, ενταξιακής Εκπαίδευσης και αξιολόγησης, Ελληνες πολίτες ή πολίτες κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πτυχιούχους ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής,

να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο

«Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων του Υποέργου 1 της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

ως ειδικοί επιστήμονες/ εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Εργο του Ειδικού Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα που θα επιλεγεί από το Μητρώο είναι:

Η Ανάπτυξη εργαλείων για την παιδαγωγική αξιολόγηση.

Αυτό το παραχθέν υλικό/εργαλείο θα έχει τη μορφή οδηγού για τον εκπαιδευτικό που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τη διαδικασία, τη μεθοδολογία, τα βήματα, τους τρόπους/τεχνικές, τα μέσα και τα προτεινόμενα εργαλεία για την εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία προκειμένου να αξιοποιηθούν στη σύνταξη και εφαρμογή του Εξατομικευμένου Πρόγραμματος Εκπαίδευσης.

Ο οδηγός θα πρέπει να περιλαμβάνει παράδειγμα παιδαγωγικής αξιολόγησης με τη μορφή μελέτης περίπτωσης.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό/οδηγός θα πρέπει να συμβάλει στη διεξαγωγή μιας έγκυρης αξιολόγησης δυναμικού τύπου που λαμβάνει υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας του/της μαθητή/-ήτριας, το μαθησιακό του προφίλ, τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις του/της και το κοινωνικοπολιτισμικό του/της περιβάλλον προκειμένου να αποφευχθεί η ετικετοποίηση ή η κατασκευή ταυτοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Σημειώνεται ότι,εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ΙΕΠ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση –βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα 03.02.2020 έως και την Δευτέρα 24.02.2020 και ώρα 15:00.

Δείτε την πρόσκληση

Δείτε σχετικά

Προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό: Φιλολογική επιμέλεια και διανομή σε σχολεία Ειδικής και Γενικής εκπαίδευσης
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Νέες Θεματικές, Συντονιστές Σχολ. Σύμβουλοι, Σχολ. Σύμβουλοι, Στελέχη εκπ/σης κ.α.

Δείτε επίσης

Ορισμός Προέδρου ΙΕΠ Ιωάννη Αντωνίου στη θέση του Αντιπροέδρου της ΑΔΙΠΠΔΕ
Νέος Πρόεδρος ΔΟΑΤΑΠ: Προτείνεται ο Καθηγητής Ορέστης Καλογήρου
Απολογισμός Υπουργείου Παιδείας: Συνάντηση Μητσοτάκη-Κεραμέως στο Μαξίμου | Τι ειπώθηκε
Video ΣΥΡΙΖΑ για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Κεραμέως

Πριν φύγετε

Κοροναϊός: Οδηγίες με μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης, στις σχολικές μονάδες
Γρίπη: Oδηγίες πρόληψης κατά της διασποράς της στις Σχολικές Μονάδες
Επιμόρφωση Β2 επιπέδου ΤΠΕ: Αποτελέσματα Κλήρωσης Α’ Φάσης και Εναρξη Β’ Φάσης Υποβολής Αιτήσεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση