Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις 2020-Ανάλυση: Eκπ/κοί-ΕΕΠ & ΕΒΠ-Πλήθος-θέση τελευταίου-Διαγραφές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις 2020-Ανάλυση: Eκπαιδευτικοί-ΕΕΠ & ΕΒΠ-Πλήθος-θέση και Πίνακας τελευταίου-στατιστικά διαγραφών, μετά από όλες τις Φάσεις και τις προσλήψεις τριμήνων covid19.

Προσλήψεις 2020-Ανάλυση

Παρατίθενται ακολούθως Πίνακες αναφορικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών 2020, εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι περιλαμβάνουν το πλήθος προσλήψεων, τη θέση και τον τελευταίο ανά περιοχή, για όλες τις ειδικότητες σε όλες τις φάσεις πρόσληψης.

Επίσης περιλαμβάνονται στατιστικά διαγραφών και οι εκκαθαρισμένοι Πίνακες μετά από τους διορισμούς μονίμων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων πραγματοποίησαν οι Χρήστος και Βασίλης Τιμπλαλέξης

Αναλυτικά

1) Πλήθος προσλήψεων, θέση και πίνακας τελευταίου ανά περιοχή για όλες τις ειδικότητες σε όλες τις φάσεις πρόσληψης:
α) ΠΕ
https://bit.ly/2ICyqsB
β) ΤΕ, ΔΕ, μουσικές ειδικότητες
https://bit.ly/2FC2nb6
2) Εκκαθαρισμένοι:
α) ΠΕ
https://bit.ly/3lRZJxt
β) ΔΕ, ΤΕ, μουσικών ειδικοτήτων
https://bit.ly/345AP7n
3) Στατιστικά διαγραφών:
https://bit.ly/2IA6OUZ
4) Αρχικοί πίνακες:
α) ΠΕ
https://bit.ly/31fkg7k
β) ΔΕ, ΤΕ, μουσικών ειδικοτήτων
https://bit.ly/348N9UJ
5) Εκκαθαρισμένοι μετά από μόνιμους ειδικής:
α) ΠΕ:
https://bit.ly/3dyzjxZ
β) ΔΕ, ΤΕ, μουσικών ειδικοτήτων:
https://bit.ly/31dk889

Επεξεργασία δεδομένων: Χρήστος και Βασίλης Τιμπλαλέξης

______________________

Υπενθυμίζουμε πως

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε την Παρασκευή  16.10.2020 ότι για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, 2.380 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και 92 ΕΕΠ-ΕΒΠ, με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 [άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)].

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 287 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 932 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 123 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 1023 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση,

Δείτε τα ονόματα αναλυτικά ΕΔΩ
ΕΕΠ-ΕΒΠ

– στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 50

– στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη → 18

– στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)→10

– στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) → 13

– στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 1

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Εκκαθαρισμένοι Πίνακες Γενικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας μετά και την Γ Φάση
Εκκαθαρισμένοι Πίνακες Ειδικής Αγωγής Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μετά την Γ Φάση

Δείτε επίσης

Χαρδαλιάς για σχολεία Κοζάνης: Δεν υπάρχει κανένας λόγος για εκ περιτροπής λειτουργία
Συνέντευξη Κεραμέως εφ όλης της ύλης: Κορονοϊός και σχολεία-ηλεκτρονική ψηφοφορία-3μηνες συμβάσεις κ.α
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση